روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

برگزاری کارگاه آگاهی دهی درتالار کتابخانه های عامه

آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزکارگاه آگاهی دهی در مورد جندر ،قوانین منع خشونت در برابر زنان ومنع آزار واذیت زنان را درتالارکتابخانه های عامه کابل برگزار کرد .محبوبه سعادت آمر جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ در آغاز مراسم بر گزاری کارگاه گفت که هدف این کارگاه را آگاهی دهی در مورد قوانین منع خشونت علیه زنان ومنع آزار واذیت زنان تشکیل می دهد که  به اساس کارزار ۱۶روزه در این موردراه اندازی شده است.حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه نیز در رابطه به مفاهیم جندر،خشونت وتاریخچه  آن به تفصیل صحبت کردوگفت خداوند زن ومرد را برای تکمیل یکدیگر وپیشرفت جامعه آفرید که هریک تفاوت ها وتوانایی های مختص به خودش را دارد که به هیچ صورت سبب برتری یکی بر دیگری نیست اما در ادوار گذشته زنان مورد ظلم وستم زیاد قرار گرفتند از همین رو در قرن۱۶اولین بار بحث جندردر غرب به میان آمد وعلما کوشیدند تا زنان به حقوق خود دست یابند .

شهرانی افزود که متاسفانه در کشور ما بحث جندر بسیار دیر مطرح شد ودر سال ۱۳۹۵برای اولین بار در پوهنتون کابل برنامه ماستری زیر این عنوان به شکل اکادمیک تدریس شد وتاکنون دو دور محصلان را فراغت داده است .این کارگاه برای کارمندان کتابخانه های عامه برای یک روز برگزار شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید