روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری نمایشگاه تکنالوژی معلوماتی

چهارمین نمایشگاه تکنالوژی معلوماتی در مرکز خلاقیت و نوآوری افغانستان برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر: دراین نمایشگاه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با تحسین از راه اندازی این نمایشگاه، آموزش الکترونیکی را باعث شفافیت و سرعت در روند عرضه خدمات عنوان کرد.

 وی گفت:”موفقیت های چشمگیر اداره ملی امتحانات در بخش آزمون کانکور، شفافیت در روند آزمون های بورس ها و دیجیتالی سازی بخش های مختلف دیگر از دستاورد های خوب حکومت وحدت ملی است.”

وی رقابت میان پوهنتون ها در بخش تکنالوژی معلوماتی را توسط مرکز خلاقیت و نوآوری یک فرصت خوب برای شگوفایی استعداد جوانان توصیف کرد و گفت که با این شیوه می توان استعداد یابی کرد و نسل جدید را به تحرک و کار بیشتر واداشت.

داکتر نذیر پیروز رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد پل ارتباطی میان بازار آزاد، پوهنتون ها و این مرکز دانست و گفت که در ۱۸ سال اخیر با استفاده از تکنالوژی جدید در بخش های مختلف اقتصادی، اداری و تحصیلی زمینه های خوب پیشرفت و رقابت فراهم شده است .

زحل امرخیل رئیس دفتر بانوی اول پیام بانوی اول را خواند که در بخشی از آن آمده است( با آن که تکنالوژی سهولت هایی را در زندگی بشر به بار آورده است، اما افغانستان هنوز از مزایای آن به درستی مستفید نشده است و هنوز هم برای رسیدن به حکومت داری دیجیتالی به کار بیشتر نیاز است.

مرکز خلاقیت و نوآوری با راه اندازی این رقابت میان پوهنحی های تکنالوژی معلوماتی پوهنتون های دولتی، از۵۴ طرح، ۲۰ طرح را برای رقابت و نمایش خلاقیت های شان در این مرکز گرد آورده است .

این برنامه تا دو روز ادامه دارد و هیئت داور از میان ۲۰ طرح رقابتی ۵ طرح به عنوان طرح موفق انتخاب می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید