روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری مجلس مشورتی در وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ‌افغانستان عصر دیروز میزبان مجلس مشورتی تحت عنوان «غنامندی سیاست خارجی و تقویت دستگاه دیپلوماسی کشور» بود، که با اشتراک جمعی از معینان، سفیران و دیپلوماتان پیشین با حضور محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، در تالار تشریفات وزارت خارجه برگزار شد.
این ابتکار عمل که به هدف تقویت سیاست خارجی و دستگاه دیپلوماسی کشور تدویر یافته بود، با سخنان سرپرست وزارت امور خارجه آغاز و با ابراز نظر، پیشنهادات و سفارشات اشتراک کنندگان ادامه یافت. در این مجلس روی اولویت‌های سیاست خارجی افغانستان صحبت‌های موثر و ارزندۀ ایراد گردیده و بر اهمیت روابط خارجی کشور تاکید شد.
سپس، جایگاه سیاست خارجی و برجسته ساختن دستگاه دیپلوماسی کشور در چهارچوب قانون اساسی کشور به بحث و بررسی گرفته شده و بر اهمیت هر چه بیشتر آن تاکید گردید.
در نهایت، رویکرد فعال وزارت امور خارجه در ایجاد اجماع منطقوی، پیرامون مذاکرات صلح به محوریت دولت جمهوری اسلامی ‌افغانستان مورد تایید و تاکید قرار گرفت.
ضمن اشتراک در این مناسبت تبادل نظر با اشتراک کنندگان، وزیر امور خارجه از تلاش‌های مقامات، دیپلوماتان و کارمندان اسبق وزارت امور خارجه یادآوری نموده و در زمینه خدمات ارزنده که در چوکات دستگاه دیپلوماسی کشور انجام داده اند، اظهار سپاس و قدردانی نمود. اتمر افزود که از نظریات و پیشنهادات دیپلوماتان کشور در برنامه‌ها و راهکارهای درازمدت وزارت استفاده بهینه صورت خواهد گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید