روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری جلسه شورای تجاری اتحادیه اروپا- افغانستان

جلسه شورای تجاری اتحادیه اروپا-افغانستان با اشتراک اعضای تجاری اتحادیه اروپا، شماری از اعضای کابینه، اعضای کمیته مصوونیت بخش خصوصی و شماری از سرمایه گذاران دیروز به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته مصوونیت بخش خصوصی در قصر گلخانه صدارت برگزار شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه مشکلات موجود در اسناد تقنینی و چوکات حقوقی فعالیت های تجاری، چگونگی وضعیت بخش معادن و تکنالوژی معلوماتی، چالش های امنیتی و دیگر موارد مرتبط به بخش خصوصی در عرصه تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

نخست استاد دانش، تشویق و حمایت حکومت از بخش خصوصی را تلاش برای افزایش صادرات، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تصویب و تعدیل قوانین تجاری، سرمایه گذاری و معادن، ایجاد اداره تدارکات و کمیسیون عالی تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور، مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها و کمیته مصئونیت بخش خصوصی و دیگر اصلاحات اداری و حقوقی از جمله اقدامات عملی و دست آوردهای حکومت وحدت ملی در امر سرمایه گذاری وحمایت از بخش خصوصی در عرصه تجارت عنوان کرد.

همچنان پییر مایدون سفیر و رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز کمک به ارتقای محیط تجاری برای فعالان بخش خصوصی درافغانستان، تلاش درجهت ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی تاجران افغان به بازار اروپا با توجه به موجودیت پنجصد میلیون مصرف کننده در کشورهای اروپایی و تقویت روابط متقابل تجاری بین کشورهای عضو این اتحادیه و افغانستان به عنوان اولویت های قابل توجه شورای تجاری اتحادیه اروپا در افغانستان نام برده و برحمایت  دولت افغانستان از بخش خصوصی تأکید کرد.

خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت،با قدر دانی از همکاری نزدیک حکومت با بخش خصوصی گفت که هنوز هم مشکلاتی در نحوۀ حمایت دولت از بخش خصوصی به خصوص در زمینۀ تأمین امنیت، مبارزه با فساد و تطبیق قوانین وجود دارد، اما با اراده قاطعی که حکومت دارد انتظار می رود  چالش های موجود نیز به فرصت مبدل شود.

رئیس اتاق های صنایع و معادن نیز با اشاره به حمایت حکومت از بخش خصوصی گفت که در ذیل حمایت های حکومت، مشکلات فراروی متشبثان خصوصی تا حدودی کاسته شده است و با توجه به تأکید حکومت به استفاده از تولیدات داخلی میزان تولیدات نیز افزایش یافته
 است.

به گفتۀ وی، هم اکنون ۳۲۰۰ فابریکه تولیدی در ۳۵ بخش فعالیت دارد. همچنان رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان نیز از پیشرفت ها و دست آوردها در بخش صنعت و تجارت زنان یادآوری کرد و برتوجه بیشتر حکومت در حمایت از بخش خصوصی به خصوص فعالیت های تجاری و تولیدی زنان تجارت پیشه تأکید ورزید. دربخشی از جلسه از مشکلات موجود در اسناد تقنینی و چارچوب حقوقی مرتبط به فعالیت های تجاری، مشکلات موجود در عرصه تکنالوژی معلوماتی و چالش های بخش خصوصی در عرصه معادن نیز از سوی فعالان تجاری توضیح داده شد. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز ضمن برشمردن کارهای مهم حقوقی در خصوص بخش خصوصی وعده سپرد که مطابق به قانون هر نوع پیشنهادهای اصلاحی در رابطه به قوانین مرتبط به سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی را مورد دقت قرار می دهد.

فرید حمیدی لوی څارنوال نیز از رسیدگی به قضایای مختلف از مبارزه جدی با اختطاف سرمایه گذاران خبر داد و گفت که از سال گذشته تا کنون آن اداره به ۲۸۳ قضیه مرتبط به اختطاف سرمایه گذاران رسیدگی کرده است. خانم نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم با آنکه موجودیت مشکلات متعدد درصنعت معدن را پذیرفت، از اقدامات عملی آن وزارت در باره معادن، تعیین نقشه راه، تعدیل قوانین و بررسی  قراردادهای معادن را از جمله دست آوردها و برنامه های آن وزارت عنوان کرد.

در این جلسه همچنان نمایندگان وزارت تجارت و مالیه نیز برنامه های خویش را در زمینه های مختلف همکاری و حمایت از بخش خصوصی در میان گذاشتند.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اجرات آن وزارت در زمینه کاهش مشکلات مرتبط به تکنالوژی معلوماتی توضیح دادو به همکاری جدی با بخش خصوصی تأکید ورزید.

معاون رئیس جمهور با جمع بندی دیدگاه های اعضای جلسه گفت که حکومت افغانستان همواره بخش خصوصی را به عنوان یک بازوی توانمند و همکار نزدیک خود می داند.

وی افزود که اگر مشکلات در بخش قوانین وجود داشته باشد حکومت آماده است که درهمکاری با بخش خصوصی برای حل آن اقدام کند. جلسه فیصله کرد که بخش خصوصی و نهادهای مسوول دولتی، پیشنهاد ها و مشکلاتی را که از جانب فعالان بخش خصوصی در این جلسه طرح شد، در جلسات جداگانه به بررسی گرفته شود و برای آن راه حل مناسب جستجو کنند.

همچنان جلسه فیصله کرد که کمیته مصوونیت بخش خصوصی در همکاری جدی فعالان بخش خصوصی بیشتر از گذشته تقویت شود.

استاد دانش از همکاری نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفیران کشورهای اروپایی در کابل برای همکاری با دولت افغانستان در راستای حمایت و تقویت بخشی خصوصی قدر دانی کرد و بر همکاری بیشتر آنان در زمینه تقویت روابط تجاری بین کشورها تأکید ورزید.

ممکن است شما دوست داشته باشید