روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری اجماع ملی زنان درپروان

اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح با اشتراک صدها تن از زنان درپروان برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این همایش از سوی دفتر بانوی نخست کشور به میزبانی اداره محلی پروان درپارک تفریحی گلغندی شهر چاریکار با اشتراک مشاوران دفتر بانوی نخست کشور ، مسوولان شورای عالی صلح ، فعالان حقوق زنان ، هیأت رهبری ولایت پروان وزنان ممتاز از نه ولسوالی ومرکز پروان برگزارشد.

حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح درمورد روند صلح و اهداف دولت برای آوردن صلح صحبت نمود و گفت که گفتگوهای صلح در سطح کشور به مرحله حساس رسیده است و رییس جمهور کشور اجماع ملی را یگانه راه رسیدن به صلح میداند .

وی گفت، بانوی نخست کشور قصد دارد اجماع ملی زنان را در سی و چهار ولایت کشور برگزارکند.

زهره یوسفی مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی نخست کشور پیام بانوی نخست رابه خوانش گرفت و از زنان پروان خواست که در راه آوردن صلح نقش ایفا کنند.

نویده خراسانی به نمایندگی از زنان پروان از ابتکار و اقدام بانوی نخست کشور تشکر کرد و گفت که زنان پروان از هر اقدامی که بتواند صلح را درجامعه حاکم سازد حمایت میکنند.

فضل الدین عیار والی پروان گفت که مردم پروان از اجماع ملی زنان برای صلح حمایت و پشتیبانی میکنند و زمینه را مساعد می سازند تا زنان فعالیت های سودمند برای آوردن صلح انجام دهند.

دراخیر تحایفی که ازسوی والی پروان تهیه شده بود به مهمانان اهدا شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید