روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برنامه غذایی جهان از کمک های هند به افغانستان سپاسگزاری کرد

برنامۀ غذایی جهان درافغانستان (WFP ) از هند به خاطر ارسال پنجاه هزار تُن به افغانستان سپاسگزاری کرده است.

این سازمان در تویت خود نوشت که یک هیئت بلند رتبه هند ضمن بازدید از کابل خواست ببیند که این گندم چگونه درآسیا آرد و به خانواده های نیازمند توزیع میشود.
اکثریت این گندم کمکی هند از طریق پاکستان وارد افغانستان شده و از طریق برنامه غذایی جهان برای خانواده های نیازمند توزیع میشود.دهلی نو گفته که با وجود کمبود گندم در هند تعهد خود را در برابر افغانستان برآورده می سازد.
ازسوی دیگر ادارۀ غذا وزراعت ملل متحد خبر میدهد که حاصلات امسال گندم در بلخ افزایش خواهد داشت.
این اداره در تویت خود نوشت دهقانانی که تخم اصلاح شده این اداره را کشت کرده اند امیدوار افزایش حاصلات اند.
یک دهقان بنام عثمان از ولایت بلخ به این اداره گفته که امیدوار است از ۵۰ کیلوگرام تخم که کشت کرده ۱۴۰۰ کیلوگرام حاصل بدست آورد.
اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل می گوید که تخم های اصلاح شده ازسوی ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا تهیه شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید