روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بررسی وضعیت عمومی‌امنیتی ولایات دایکندی و ارزگان

جلسه‌ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان به سلسلۀ بررسی وضعیت امنیتی ولایات کشور، قبل از ظهر دیروز وضعیت عمومی‌امنیتی ولایات دایکندی و ارزگان را مورد بررسی قرار داد.
در‌این جلسه که از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، در آن بر علاوۀ داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ولایات دایکندی و ارزگان حضور داشتند.
ابتدا رؤسای امنیت ملی و قوماندانان امنیه ولایات متذکره، گزارش شان را در مورد وضعیت کنونی، کمیت قوت‌ها، تهدیدات امنیتی، چالش‌ها و برنامه‌ها‌اینده در ولایات تحت ساحه مسئولیت شان، ارایه کردند.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و به قوماندان امنیه و رئیس امنیت ولایت دایکندی هدایت داد که در هماهنگی با والی، مشکلات فعلی شهر نیلی از نقطه نظر توزیع غیرعادلانه زمین را حل نمایند.
همچنان رئیس جمهور گفت که مسئولین امنیتی با افراد غیرمسئول در ولسوالی اشترلی برخورد جدی نموده و به مشکلات امنیتی ولسوالی کجران نیز توجه جدی کنند.
رئیس جمهور گفت که ریاست امنیت ملی دایکندی، با در نظر شنیدن صدا و نظریات مردم، یک طرح واضح را به منظور نحوۀ تأمین امنیت و حل مشکلات امنیتی آن ولایت تهیه و غرض تصمیم گیری از طریق دفتر شورای امنیت ملی با مقام عالی ریاست جمهوری، شریک سازد.
وی تصریح کرد که قوماندانی قول اردوی ۲۰۵ ضمن توجه عاجل به موضوع امنیت ولایت دایکندی، به ارتقای سطح جلب و جذب جوانان آن ولایت در صفوف نیروها، نیز اقدام نماید.
رئیس جمهور در‌این ویدیوکنفرانس به قوماندان امنیه و رئیس امنیت ولایت ارزگان هدایت داد که در جهت رفع کمبود پرسونل پولیس آن ولایت توجه جدی نمایند و هرسه نهاد دفاعی و امنیتی در تأمین امنیت شاهراه ولایت ارزگان اقدام کنند.
به همین ترتیب رئیس جمهور غنی به ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور هدایت داد که با توجه به گزارش‌های فعالیت پولیس خیالی و بدون «بیومتریک» در ارزگان، هرسه نهاد دفاعی و امنیتی به جلب وجذب جوانان آن ولایت در صفوف آن نیروها، توجه نمایند.
همچنان ارگان‌های مذکور یک ارزیابی عمومی‌و واقع‌بینانه را در مورد پرسونل و منسوبین در تمام ولایات و در تمام سطوح انجام داده و گزارش آن را از طریق دفتر شورای امنیت ملی با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که مسئولین امنیتی ولایات دایکندی و ارزگان در هماهنگی با سایر نهاد‌های ذیربط، در زمینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در ولایت‌های مربوطه شان، تلاش بیشتر نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید