روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بررسی شش مورد شکایات و تخلفات رسانه یی

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز نشست کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی برگزار شد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست دررابطه به شش مورد شکایات و تخلفات رسانه یی که از سوی شماری از نهاد ها به کمیسیون ارسال شده است ، بحث صورت گرفت و پس از بررسی مطابق اصول و صلاحیت های کمیسیون دررابطه به موارد یاد شده فیصله های لازم صورت گرفت .

همینگونه دراین نشست وحید الله معنی منشی کمیسیون ،  متن گزارش کار شش ماه اول سال روان کمیسیون بررسی  شکایات  و تخلفات رسانه یی را قرائت کرد و مورد تائید اعضای کمیسیون قرارگرفت .

برگزاری کارشش ماه اول سال روان کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی درآینده نزدیک با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید