روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برای مقابله با چالش های بشری در افغانستان به پنج ملیارد دالر نیاز داریم

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می گوید؛ سازمان ملل متحد  برای کمک به ۲۸ میلیون نیازمند در افغانستان و منطقه طرح های را راه اندازی می کند.

به گزارش آژانس باختر: یوناما در اعلامیه یی گفته است: سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی از دیروزبرنامه های پاسخدهی مشترک را با هدف ارائه کمک های بشردوستانه حیاتی برای ۲۲ میلیون تن در افغانستان و حمایت از ۵.۷ میلیون تن از شهروندان بیجاشده افغانستان رادر پنج کشور همسایه، آغاز کرده است

یوناما گفته است: مجموع برنامه های پاسخدهی بشردوستانه و پناهندگان به بیش از ۵ میلیارد دالر تمویل بین المللی در سال ۲۰۲۲ نیاز دارد.

سازمان ملل گفته که مردم افغانستان با یکی از سریع ترین بحران های بشری جهان روبرو استند. نیمی از جمعیت با گرسنگی شدید روبرو هستند، بیش از ۹ میلیون تن بیجا شده اند، میلیون ها طفل از مکتب بازماندند، دهاقین و مالداران با بدترین خشکسالی مواجه اند ده ها هزار کودک در معرض خطر مرگ از اثر سوء تغذیه قرار دارند، زیرا خدمات اساسی صحی از بین رفته اند.

این نهاد گفته  است  که جنگ فروکش کرده است مگرمشکلاتی دیگر باقی مانده است  که شماری زیادی از مردم را وا داشته است که به سوی دو کشور همسایه ایران وپاکستان رو آورند  در حال حاضر ۴ میلیون تن از پناهجویان افغان در کشورهای همسایه به سر می برند. این موضوع باعث افزایش ظرفیت جوامع میزبان شده است و آنها نیز به حمایت نیاز دارند.

او گفته که “پیام من اضطراری است؛ در را به روی مردم افغانستان بسته نکنید. همکاران بشردوستانه در ساحه حضور دارند، و با وجود چالش ها در حال ارائه خدمات استند. با حمایت از برنامه های بشردوستانه یی که افتتاح شده است به ما کمک کنید تا  از گرسنگی گسترده، بیماری، سوء تغذیه و در نهایت از مرگ جلوگیری کنیم.”

فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان نیز گفت: “جامعه بین المللی باید برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان هر کاری را که می تواند انجام دهد، زیرا این موضوع نه تنها باعث رنج و بدبختی می شود، بلکه باعث بیجاشدن بیشتر هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید