روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برای مردم افغانستان امنیت از نان شب هم مهم تر است

افغانستان که با وجود پشت سر گذاشتن جنگ های زیاد در طول تاریخ خود،  امروز هم دیده می‎شود که جنگ در این کشور ادامه دارد تداوم این جنگ ها توانسته است همه هست و بود این کشور را از بین برده و آن را به میدان رقابت و جنگ های نیابتی میان کشورهای همسایۀ آن و قدرت های بزرگ تبدیل نموده است.  بنابراین،  لازم است که برای تأمین امنیت و آوردن صلح وثبات در این کشور راه های حل جستجو گردد،  زیرا تداوم جنگ در این کشور باعث گردیده که تعدادی زیادی از باشندگان این سرزمین جان خویش را از دست دهند و ادامۀ این جنگ ها همه روزه از میان باشندگان این سرزمین قربانی می گیرد. تداوم این جنگ ها در این کشور تا کنون توانسته است روند رشد و توسعۀ اقتصادی را کند سازد و قدرت حکومت مرکزی را تضعیف نماید.  زیرا،  در چنین فضایی که امنیت در یک کشور تأمین نباشد،  هیچ سرمایه دار خارجی و داخلی حاضر نخواهند شد که در این کشور سرمایۀ گذاری نموده،  سرمایه و جان خود را به خطر اندازد.  از این رو لازم است اولین گامی که در راستای پیشرفت،  توسعه و رشد اقتصادی درا ین کشور برداشته شود، این است که امنیت دراین کشور تأمین گردد. قابل یاد آوری است برای تأمین امنیت در کشور لازم است که عوامل نا امنی شناسایی و تشخیص گردند. یکی از عوامل ناامنی در این کشور موجودیت سلاح در نزد افراد و گروه های غیرمسئول گفته می شود.  موجودیت سلاح در نزد افراد و گروه های غیرمسئول می تواند تأثیر ناگواری برامنیت این کشور داشته باشد،  زیرا افراد و گروه های مسلح غیرمسئول با استفاده از سلاح دست داشتۀ خویش می توانند به هدف دست یابی به خواسته های نامشروع خویش دست به انجام هرنوع اعمال خلاف زده و باعث اذیت و آزار باشندگان این سرزمین در هر گوشه و کنار گردند. از این رو لازم است،  حکومت در گام نخست برای تأمین امنیت کوشش نماید از هرگوشه و کنار این سرزمین سلاح را از نزد افراد و گروه های غیرمسئول جمع آوری نماید.  ثانیاً امروز طوری که دیده می شود لباس های نظامی در بازار به طور آزادانه خرید و فروش می گردد،  خرید و فروش لباس های نظامی بگونۀ خودسرانه می تواند عواقب ناگواری را در پی داشته باشد،  طوری که در رویدادی های امنیتی طی سالهای گذشته دیده شده است که مخالفین مسلح با استفاده از لباس پولیس،  سرباز و کارمندان امنیت توانسته اند وارد مراکز نظامی و امنیتی شده و دست به قتل و کشتار نیروهای امنیتی بزنند. از این رو لازم است که برای جلوگیری از وقوع همچو حملات غافلگیرانه، حکومت باید هرچه زودتر تلاش نماید که جلو خرید و فروش خودسرانۀ لباس های نظامی را در بازار بگیرد و به هیچ کس اجازه ندهد که لباس های نظامی را در بازار بفروش رساند.  از طرف دیگر،  موجودیت افراد نفوذی دشمن در داخل ارگان های امنیتی می تواند زمینه را برای دشمن مهیا سازد تا دشمن به آسانی بتواند با استفاده از افراد نفوذی خود در داخل ارگان های امنیتی هروقت وهر موقع که خواسته باشد در هرگوشه و کنار این کشور دست به حملات انتحاری و انفجاری بزند،  از این رو لازم است که تیم های استخباراتی و کشفی در داخل ارگان های امنیتی بیشتر کار کنند و فعال گردند تا افراد نفوذی دشمن را که خود را بعنوان کارمند امنیت،  سرباز اردو یا پولیس در داخل ارگان های امنیتی جازده اند،  شناسایی نموده،  دستگیر و به اشد مجازات یعنی ؛ اعدام محکوم گردند.  در این صورت است که با شناسایی و مجازات افراد نفوذی دشمن که خود را در داخل صفوف نیروهای امنیتی کشور جا زده اند،  می توان از وقوع هر نوع حملات انتحاری و انفجاری جلوگیری کرد و هرگز تبر دشمن دسته نخواهد یافت که دست به انجام همچو حملاتی بزند. گذشته ازاین،  نبود افراد،  کادرهای مسلکی و آموزش دیده در میان صفوف نیروهای امنیتی سبب گردیده است که دشمن به آسانی بتواند با استفاده از این خلا در هر گوشه و کنار این سرزمین دست به انجام حملات انتحاری و انفجاری بزند.  از این رو،  لازم است که حکومت هرچه زوتر تلاش نماید تا افراد،  کادرهای مسلکی و آموزش دیده را به صفوف نیروهای امنیتی جذب نماید تا از وقوع همچو حملاتی در نقاط مختلف این کشور جلوگیری گردد. همین گونه،  عدم همآهنگی و همکاری در میان ارگان های امنیتی کشور باعث گردیده است که دشمن با استفاده ازاین خلا بتواند دست به حملات انتحاری و انفجاری در نقاط مختلف این کشور بزند. بنابراین لازم است که ارگان های امنیتی کشور تلاش نمایند یک هماهنگی را در میان خود بوجود آرند و همواره برای از بین بردن دشمن و خنثی سازی حملات دشمن با هم همکار باشند تا دشمن نتواند درانجام حملات انتحاری و انفجاری خویش مؤفق
گردد.

گذشته از این،  نفرستادن تجهیزات جنگی به خطوط مقدم جبهه در زمان درگیری می تواند زمینه را برای پیش روی نیروی دشمن و تضعیف نیروهای امنیتی مساعد سازد،  زیرا نیروهای امنیتی که در خطوط مقدم جبهه قرار دارند درصورتی که اکمالات نظر به وقت و زمان به آنها نرسد،  آنها نمی توانند با دست خالی با دشمن بجنگند،  از این رو لازم است حکومت هرچه زودتر تلاش نماید که خطوط مقدم جبهه را اکمال نماید تا مخالفین مسلح به آسانی نتوانند با استفاده از این خلا بالای خطوط مقدم جبهه حمله نموده و ساحۀ فعالیت خود را گسترش دهند. از طرف دیگر،  فرماندهانی که در جبهات جنگ با دشمن همکاری می نمایند تا دشمن بتواند خطوط مقدم جبهه را بشکند و ساحۀ تحت نفوذ خود را گسترش دهد،  باید نیروهای کشفی و استخباراتی چنین افراد را قبل از وقت شناسایی نموده،  دست گیر و به پنجۀ قانون سپرده شود. علاوه براین،  افراد که در انتقال مواد انفجاری یا راهنمایی و انتقال افراد انتحاری به داخل شهرها نقش دارند باید شناسایی گردند و هویت آنها به مردم افشا گردد و به اشد مجازات یعنی ؛ اعدام محکوم گردند در این صورت است که امنیت می تواند در این کشور تأمین گردد.  در غیر این صورت حکومت هیچ گاهی مؤفق نخواهد شد امنیت را در هرگوشه و کنار این مملکت تأمین نماید ؛ بلکه وضعیت ازاین هم بد تر خواهد شد.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید