روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به تلاش بیشتر نیاز است

با آغاز کمپاین ۱۶ روزه رفع خشونت در کشور مطابق ۲۵ نوامبر مسئولان وزارت امور زنان وکمیسیون حقوق بشر افغانستان و نهادهای دفاع از حقوق زنان سال ۱۳۹۹ را سال خشونت بار برای زنان کشور بیان کرده اند، همزمان با شیوع و گسترش ویروس کرونا که جهان بشریت را با مصایب زیانبار مواجه ساخت و خشونت های خانوادگی در سطح جهان افزایش یافت آمار خشونت علیه زنان کشور ما سیر صعودی را پیموده است زنان کشور در ایام قرنطین شدید ترین و خفیف ترین نوع خشونت علیه زنان را بدون شک تجربه کرده اند، بربنیاد ارقام اعلام شده از سوی وزارت امور زنان بر اساس نتایج سروی های انجام شده، آمار خشونت ها به ۷۲۰۳ مورد می رسد که خشونت های حاد علیه زنان به تناسب سال قبل افزایش رانشان می دهد، همچین بر بنیاد گزارش نشر شده از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ثبت و راجستر خشونت های حاد در ده ماه گذشته از جمله قتل بیش از ۱۶۰ زن خبر می دهد. این کمیسیون مجموع آمار ثبت شده خشونت علیه زنان را ۳۷۷۷ مورد گزارش داده که ۳۵ درصد تمام خشونت ها شامل قتل، لت و کوب، قطع اعضای بدن، مجروح ساختن و کار اجباری بوده است. کمیسیون دلیل اصلی افزایش خشونت های حاد را شیوع ویروس کرونا وکاهش امکان ثبت موارد بیان می کند با رقم ۱۶۷ مورد قتل ثبت شده بیشتر قضیه ها انگیزه ناموس داشته وعاملین ۱۲۳ قضیه بازداشت باقی فراری اند. هرچند آمار ارائه شده نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد سال قبل در عین زمان ۳۹۷ مورد ثبت گردید، بلکه با کاهش نیافتن خشونت ها صرف به دلیل جنگ و همگیری ویروس کرونا در ثبت نشدن خشونت ۱۱درصد کاهش را نشان می دهد.
در همین حل نماینده خاص سرمنشی ملل متحده برای افغانستان دیبرا لانیز با آغاز و اعلام کمپاین ۱۶ روزه رفع خشونت علیه زنان با تعهد افزایش حمایت ملل متحد در انجام فعالیت ها در بخش دادخواهی وارتقای سطح آگاهی مردم جهت رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان می گوید: خشونت علیه زنان و دختران عواقب منفی نه تنها بر نجات یافتگان خشونت، بلکه بر خانواده ها، مردم و جامعه دارد این موضوع مانع بر سر راه ریشه کن کردن فقر انکشاف پایدار و تلاش ها در جهت صلح می باشد.
رئیس هیئت معاونت ملل متحد در امور افغانستان خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان و دسترسی آنها به حقوق بشری و آزادی های بنیادی شان را در حساس ترین زمان معاصر این کشور خطر ساز معرفی کرده می افزاید: اقداماتی که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا روی دست گرفته شده نیز موانع اضافی را به وجود آورده است و برای نجات یافتگان که به دنبال کمک هستند خطر را افزایش داده حتا خشونت به دلیل محدودیت ها رفت و آمد دختران در خدمات و فرصت های محدود برای دریافت کمک، زنان اغلب قادر به دریافت کمک و حمایت نیستند.
هرچند سازمان ملل متحد در جهت جلوگیری وجبران خسارت خشوت علیه زنان و دختران به افزایش تلاش ها تأکید دارد بر همین مبنا سازمان ملل متحد بااعلام کمپاین ۱۶ روزه رفع خشونت که از ۲۵ نوامبر آغاز الی ۱۰ دسمبر مطابق به ۲۰ قوس روزجهانی حقوق بشر ادامه می یابد شعار جهانی امسال جهان را نارنجی کنید: تمویل پاسخ، جلوگیری و جمع کردن! را عنوان کرده است و بر تسریع پاسخگویی پالیسی های مشخص در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت در زمینه کوید۱۹ و تمرکز ترویج پالیسی صفر در برابر خشونت در تمام عرصه های جامعه تأکید می نماید. هرچند همه‌گیری ویروس کرونا عوامل اصلی خطر برای خشونت علیه زنان ودختران کمبود غذا، بیکاری، نا امنی اقتصادی و بسته شدن مکاتب راتشدید نموده است در مجموع در سطح جهان نه تنها افزایش نگران کننده یی در انواع مختلف خشونت علیه زنان ودختران را نشان می دهد، بلکه افغانستان با مستثنی نبودن از کشورهای جهان نیز گواه افزایش خشونت های حاد در کشور است که جنگ و نا امنی فرسایشی نیز بر آن افزوده است، در کل خشونت علیه زنان یک سنت زشت و ناپسند اجتماعی است که ریشه در فقر، نابرابری جنسیتی وناهنجاری فرهنگی و تاریخی دارد. این وضعیت با تأسف آسیب پذیری ها را بیشتر ساخته تا زنان و دختران افغان با خشونت دست و پنجه نرم کنند، امیدوار هستیم که با موفقیت روند صلح و ختم جنگ خشونت ها در مجموع در کشور پایان یافته زمینه زندگی آبرومند و شایسته برای مردم افغانستان به خصوص زنان کشور نیز فراهم گردد. بناءً مسئولیت فرد فرد کشور است تا بااین پدیده خلاف موازین حقوق بشری و خاصتاً خلاف ارزش های والای اسلامی برای محو این پدیده شوم مبارزه نمایند، با احترام به زن و دختر به عنوان بشر و فرد دارای حقوق واحد اسلامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رفتار کنند از ایجاد فضای رعب، وحشت و خشونت در زندگی خانوادگی و خشونت علیه زن و دختر دست بردار شده بگذاریم، آموزش علم و دانش و رعایت حقوق و تساوی جنسیتی همانند مردان و فرزندان پسر از حقوق مساوی برخوردار گردند، زیرا با آگاهی مادران از علوم متداول وعلوم اسلامی می توانند فرزندان با علم و معرفت بیشتر راتقدیم جامعه نموده باکاروان ترقی و پیشرفت همراه گردند.
حامده صدیقی
***

ممکن است شما دوست داشته باشید