روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برآورد نفوس سال ۱۳۹۹ کشور نشر شد

برآورد نفوس سال ۱۳۹۹ کشور را دیروز  ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، نشر کرد.

دفتر مطبوعاتی اداره  ملی احصاییه و معلومات با نشر خبرنامه‌ای گفته است این بر آورد از سوی آن اداره صورت گرفته است که  مجموع نفوس کشور در سال جاری، در حدود ۳۲,۹ میلیون تن برآور شده است که از جمله حدود ۱۶.۸ میلیون تن آن (۵۱.۰ فیصد) مردان و حدود ۱۶.۱ میلیون تن آن (۴۹.۰ فیصد) زنان اند. از جمله ۳۲.۹ میلیون تن نفوس کشور ۲۳.۴ میلیون تن(۷۱.۰ فیصد) را روستا نشینان و ۸.۰ میلیون تن (۲۴.۴ فیصد) را شهر نشینان و ۱.۵ میلیون تن (۴.۶ فیصد) را کوچیان تشکیل می دهند.

در خبر نامه آمده است که این برآورد سی و چهار ولایت و تمام ولسوالی‌ها را در بر می‌گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید