روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بخاطر مهار کرونا بسیج شوید

مردم افغانستان این روز ها، شرایط سخت و دشواری را پشت سرمی گذارنند، از یک سو تشدید خشونت ها، خشک سالی، فقر و آوارگی و از سوی هم اوج گیری موج سوم ویروس کرونا، شهروندان ما را نگران ساخته که اگر به توصیه ها، رهنمود ها و طرزالعمل های وزارت صحت عامه کشور و حفظ الصحه شخصی توجه نکنیم، وضعیت وخیم و تلفات ناشی از این ویروس را تجربه خواهیم کرد.
وزارت صحت عامه کشور این روز ها از جان باختن ده ها تن در یک شبانه روز و همچنان ثبت بیش از هزار تن مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا خبر می دهد که آمار روز افزون مرگ و میر و مبتلایان به این ویروس، زنگ خطر را به صدا در آورده و این زنگ نه تنها حکومت بلکه شهروندان کشور را نیز هشدار می دهد.
هرچند مسئولان در وزارت صحت عامه گاهی از آمادگی ها و در بعضی از حالات از کمبود آکسیجن در عرصه خدمات صحی به مصابان کرونا خبر می دهد، اما شهروندان کشور این روز ها از کمبود بستر و آکسیجن شاکی اند و از حکومت به ویژه نهاد های صحی کشور می خواهند که به این مشکل، رسیدگی کنند.
بعد از اینکه ویروس کرونا از کشور چین نشأت و به اسرع وقت جهان را فرا گرفت، بسیار از کشور های جهان که از امکانات خوب و تجهیزات عصری، همچنان اقتصاد قابل ملاحظه یی نیز برخور دار بودند، ویروس کرونا آنان را زمین گیر کرد، علاوه بر اینکه ضربه مهلک براقتصادی آنان وارد نمود، قربانی های بیشماری نیز از آنان گرفت.
هرچند کشور های جهان در نخستین روز های شیوع ویروس کرونا علاوه بر دستور کار قرار دادن اقدامات پیشگیرانه و در ضمن سختگیرانه، میدان های هوایی را مسدود و شهر ها بزرگ را نیز قرنطین کردند و از شهروندان شان خواستند، سفر های غیر ضروری را به سایر کشور ها به تعویق به اندازند، اما با آنهم از زیان های انسانی و اقتصادی در امان نماندند، اینکه افغانستان چگونه توانست دو موج ویروس کرونا را سال بار مدیریت و مهار نماید، علاوه بر مدیریت درست، شهروندان کشور نیز نهاد های صحی را در امر مبارزه با ویروس کرونا یاری رسانیدند، توصیه ها و طرزالعمل های صحی، همچنان فاصله های اجتماعی و … را رعایت کردند و کرونا را جدی گرفتند.
رئیس جمهور غنی اخیراً در نشست که با مسئولان صحت عامه داشت، گفت که حکومت به خاطر مهار نمودن موج سوم ویروس کرونا، آمادگی کامل دارد و نهاد های بین المللی صحی نیز به منظور همکاری مفید و مؤثر، تعهدات شان را با افغانستان به وگونه کامل عملی نمایند، رئیس جمهور کشور در این نشست در رابطه به پیشنهادات وزارت صحت عامه مبنی بر رفع کمبود ادویه و تجهیزات طبی، گفت که در این زمینه رسیدگی عاجل صورت گیرد و از ادارات ولایت هم خواست، ضمن آگاهی دهی به مردم، برای مهار کرونا بیشتر بسیج شوند.
بنابراین شهروندان کشور باید به خاطر سلامتی خود، خانواده و جامعه و دور ماندن از گزند این ویروس همگیر وکشنده به توصیه ها، رهنمود ها و طرزالعمل های نهاد های صحی به ویژه وزارت صحت عامه کشور توجه نمایند و با شستن دستان روزانه چند مرتبه با صابون، استفاده از ماسک و دوری از تجمعات، این ویروس را در تبانی با نهاد های صحی، مهار سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید