روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بحران جهانی غذا سبب مرگ میلیون ها تن خواهد شد

جنگ در اوکراین منجر به فقر میلیون ها تن گردیده و سایر کشور ها نیز از تاثیرات تهاجم روسیه در امان نمانده اند. یک ادارۀ مدد رسان بین المللی هشدار می دهد که بحران جهانی غذا میتواند به مرگ میلیون ها تن در اثر ابتلا به بیماریهای مختلف منجر شود.
پیتر سَندز رییس اجرایی صندوق جهانی مبارزه با ایدز، توبرکلوز و ملاریا می گوید که بحران جهانی غذایی ناشی از جنگ در اوکراین زندگی میلیونها نفر را به دلیل آسیب پذیری بیشتر افراد گرسنه در برابر بیماریهای عفونی تهدید می کند.
محاصرۀ بنادر اوکراین در بحیرۀ سیاه توسط روسیه مانع صادرات محموله های غله شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید