روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

با تأمین صلح عزت و کرامت انسانی نیز حفظ می‌گردد

تتبع احمدنوید

بخش اول

کلمه «عزت» از کلمات کلیدی قرآنی و حدیثی است، که به مفهوم مانع از مغلوب شدن انسان و ظلم و ستم‏ناپذیری او در برابر مستکبران است. در این مقاله، عزت از نظر لغوی، قرآن، روایت و سیرۀ انبیاعلیهم‏السلام به بحث گذاشته شده است. از دیگر بحثهای مهم این مقاله، بحث پیامدهای عزت در دو حوزه فردی و اجتماعی و سرانجام، عوامل دستیابی به عزت در فرهنگ اسلامی است که عبارتند از: اطاعت از خداوند(ج) حاکمیت ارزشهای اسلامی تقویت هنجارهای اخلاقی، تقوا قناعت و صبر است.

کرامت ذاتی انسان، آن نوع شرافتی است که تمامی انسان ها به دلیل داشتن توانایی تعقل تفکر، آزادی، اراده و اختیار و وجهه الهی، به طور فطری و یک سان از آن برخوردارند. این کرامت، یک امر ذاتی و غیر قابل انفکاک و انتزاع از انسان است.

جریان های فکری موسوم به «فاشیسم» و «نازیسم»، اثبات گرایی حقوقی و برخی مکاتب فلسفی دیگر، انسان را به طور ذاتی فاقد کرامت می دانند و منشأ کرامت وی را در اموری مثل وابستگی او به دولت حکومت، نژاد، عقیده و مذهب خاص جستجو می کنند. اما اسلام برای انسان، بماهو انسان، کرامت ذاتی قائل است. این کرامت بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی، یعنی «آزادی، اراده و اختیار»، «قدرت، تعقل و تفکر»، «داشتن وجهه و نفخه الهی» مبتنی است. دین مبین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قایل به کرامت اکتسابی انسان است که مهم ترین معیار و مبنای آن، تقوا و ایمان است در این باره پروردگار عالمیان چنین می فرماید:  ترجمه:(مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست).

در این مقاله روی موضوعى بحث خواهیم کرد که تاثیرات صلح بالای حفظ عزت و کرامت انسانی؛ چون خداوند متعال انسان را اشرف المخلوقات آفریده است و برای او عزت وکرامت قایل است.

اگر در یک جامعه صلح موجود نباشد و تمام پایه های زندگی بشری متزلزل باشد و انسان به حقوق انسانی که از سوی ایزد منان برای ایشان اعطا گردیده است دسترسی نداشته باشد، پس معلوم است که زندگی به همان روال که باید میبود نیست و انسان دراین چنین محیط خودرا محفوظ حس نمیکند. باید یاد آور شد که جنگ تمام ارزشهای زندگی را از بین برده و به هیچ قانون و مقررات الهی وبشری توجه صورت نمیگیرد؛  پس بالای هر انسان لازم است که برای بهبود وضعیت جنگی و خاتمه جنگ در کشور، گامهای لازم بردارد. این را درک نماید که درجنگ مفاد هیچ گروه انسانی نبوده و سبب ویرانی وتباهی بشر بوده، در یافتن راه حل ها و برای حفظ عزت وکرامت انسانی به مصابه یک انسان کار نماید.

در این قسمت از مقاله میپردازیم به موانعى که سبب بیعزتی و بی کرامتی انسان میگردد. کرامت به معنای شرافت و ارزش ذاتی یک چیز که موجب احترام آن می‌شود بدون تعریف انسان قابل اثبات نیست. انسان، موجودی است خلیفه خدا(ج) برزمین که به همین دلیل دارای صفات و استعدادهای معنوی است که باید در مسیر خلافت و جانشینی از خدا(ج) آنها را به انجام برساند.   ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید