روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

با استقلالیت کامل عمل کنید

نشست های منطقوی وجهانی پیرامون حل مشکلات سیاسی واقتصادی افغانستان در ذات خود خالی از منفعت نبوده واین نشست ها می تواند ، زمینه روابط دیپلوماتیک بهتر امارت اسلامی افغانستان با سایر کشور های جهان را مساعد سازد ، اما  اگر این کشور ها بحث روی وضعیت کنونی افغانستان به ویژه جلوگیری از بحران انسانی وحل معضلات سیاسی را در اولویت کاری خود قرار ندهند وبه تعهدات خود جامه عمل نپوشانند ، بدون شک این نشست ها ، بیش از ضیاع وقت چیزی دیگری نخواهد بود.

بعد از سقوط حکومت پیشین و روی کار شدن امارت اسلامی در افغانستان ، چندین نشست منطقوی به ابتکار کشور های همسایه ومنطقه ، همچنان با اشتراک کشور های جهان تدویر واین کشور ها تعهد به حل معضلات افغانستان کردند، اما طوریکه دیده شد ، مشکلات سیاسی واقتصادی مردم افغانستان ، کماکان به حالت خود قرار دارد ومردم این کشور از ناحیه منجمد شدن سرمایه های ملی از سوی امریکا ،عدم شناخت امارت اسلامی از سوی کشور های جهان  ورکود اقتصادی در افغانستان با مشکلات عدیده دست وپنجه نرم می کنند ، در حالیکه حکومت جدید افغانستان زمینه تعامل با کشور های جهان را مطابق معیار های قبول شده تدارک دیده ، حکومت همه شمول که از تمامی مردم ساکن در این کشور نمایندگی می کند، تشکیل، زمینه کار و تحصیل در چوکات شریعت اسلامی را برای قشر اناث در نهاد های دولتی و خصوصی نیز مساعد ساخته، رسانه ها به حالت عادی فعالیت دارند، مهم تر از همه امنیت مطمئن و سراسری در کشور تأمین و شرایط تطبیق پروژه های ملی و منطقوی نیز مساعد گردیده است، اما این پرسش در افکار عمومی مطرح می گردد که این کشور ها در رابطه به رسمیت شناختن امارت اسلامی و آزادی پول های منجمد شده این کشور چه برنامه و هدف را دنبال می کنند.

به تازه گی رسانه های پاکستان به قول از مقام های آن کشور، گفته اند که چین تلاش دارد تا بیش از ختم سال چینی که به اواخر ماه جنوری میلادی مصادف است، نشست ترویکای توسعه یافته را با محوریت بحث روی اوضاع افغانستان در بیجنگ برگزار کند تا با امریکا روی بحران افغانستان مستقیماً گفتگو نمایند.

گفتنیست هدف از برگزاری این نشست، بحث روی وضعیت افغانستان به ویژه چگونگی جلوگیری از بحران انسانی است، زیرا چین، امریکا را مسبب وضعیت کنونی افغانستان می داند و از آن کشور می خواهد که در قبال افغانستان مسئولیت پذیر باشد و برای کاهش مشکلات این کشور، دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد.

 در اجماع ترویکاوی توسعه یافته که روسیه، چین، پاکستان و امریکا حضور دارند، گفته می شود که این چهار کشور به گونه منظم اوضاع افغانستان را مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهند داد.

آگاهان امور سیاسی به این باور اند که چین به همین دلیل می خواهد که اعضای ترویکاوی توسعه یافته به گونه مستقیم با امریکا وارد بحث شوند، گرچه چند پیش ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته بود که نشست بعدی ترویکا در روسیه برگزار خواهد شد و این مقام روسی از برگزاری یکی از جلسات این اجماع در کابل نیز خبر داده بود، اما این بار مقام های پاکستانی از نشست ترویکاوی توسعه یافته در اواخر ماه جنوری در بیجنگ خبر می دهند، زیرا آخرین نشست این اجماع در اسلام آباد با حضور سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان برگزار شده بود.

روی این اساس حالا واضح شد که شماری از کشور های منطقه و جهان به ویژه چین ، امریکا را مسبب اصلی مشکلات کنونی در افغانستان می دانند، بهتر است که این کشور ها با استقلالیت کامل، خود دست به کار شوند، نخست امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند و بعد در قسمت آزاد سازی پول های منجمد شده که در جلوگیری از بحرانی انسانی و اقتصادی نهایتاً تأثیرگذار است سعی و تلاش صادقانه به خرج دهند تا برایند این نشست ها در افغانستان کارا واقع گردد، زیرا افغانستان نه تنها از لحاظ سیاسی و امنیتی، بلکه از لحاظ موقعیت جغرافیای نقطه اتصال میان کشور های آسیای میانه و آسیای جنوبی بوده و ظرفیت تطبیق پروژه های توسعوی و اقتصادی منطقه و جهان را نیز دارا می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید