روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

بانک جهانی۴۰۰ میلیون دالر امریکایى برای حکومت افغانستان منظور کرد

بانک جهانی کمک ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی را اخیراً برای حکومت افغانستان منظور کرد. این کمک به هدف مبارزه علیه ویروس کرونا، رفاه عامه و حمایت مالی ازحکومت افغانستان برای جبران تاثیرات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا منظورشد. آژانس باختر به نقل از اعلامیه بانک جهانی خبرداد که از جمله مبلغ منظور شده، ۱۶۰ میلیون دالر آن از طریق مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) و مبلغ ۲۴۰ میلیون دالر آن از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان که بانک جهانی آن را مدیریت می‌کند، پرداخت می شود. در اعلامیه بانک جهانی آمده است که افغانستان در سال ۲۰۲۰ به خاطر شیوع کرونا در سطح جهان در وضعیت پر چالش و عدم قطعیت به سر می‌بردو شیوع کرونا و رکود اقتصاد جهانی تاثیرات منفی بر جمع آوری عواید ملی گذاشته است. اعلامیه می افزاید که این کمک حکومت افغانستان را قادر می کند که بتواند برنامه اصلاحات را در شرایط پرچالش ناشی از شیوع ویروس کرونا تداوم بخشد و عواید ملی را در شرایط دشوار کنونی مدیریت کند. قابل تذکر است که حکومت افغانستان به خاطر مبارزه علیه ویروس کرونا برنامه‌ها و اقدامات مشخصی طرح و تطبیق کرده است که تداوم مذاکرات با نهادها و کشورهای تمویل کننده به منظور جلب و جذب کمک‌ها بخشی از این اقدامات است.

ممکن است شما دوست داشته باشید