روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بانوی اول کشور از تلاش های پلوشه عمری، تقدیر کرد

رولا غنی (بی بی گل) بانوی اول کشور در دفتر کارش با پلوشه عمری باشندۀ ولایت هلمند که کتاب آگاهی عامه را در مورد جلوگیری از سرطان سینه نوشته است و مدافع حقوق زنان می باشد، دیدار نموده و وی را تقدیر نمود.
ابتدا پلوشه عمری صحبت کرده، گفت که آگاهی زنان از سرطان سینه در ولایات بخاطری مهم است که بتوانند در مراحل اول این بیماری کشنده، به هدف جلوگیری آن اقدام نمایند.
وی افزود: در این کتاب به زنانی که به سرطان سینه مصاب شده اند، راهنمایی شده است که قبل از سرایت این بیماری آن را شناسایی و معالجه نمایند و ضمن اعتماد به خود، برای جلوگیری آن تدابیر احتیاطی بگیرند.
عبدالعزیز پکتین همکار موصوف که در نوشتن این کتاب کمک کرده است، نیز صحبت نموده، گفت که کتاب متذکره به اساسات علمی نوشته شده است، از منابع بین المللی در آن استفاده صورت گرفته، عام فهم است و تصاویر آن فهم پیام ها را برای زنان آسان می سازد.
داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای عالی طبی افغانستان و رئیس نهاد مبارزه با سرطان در صحبت هایش، گفت که بخاطر آگاهی دهی و جلوگیری از سرطان سینه این کتاب تکثیر و به تمام ولایات فرستاده خواهد شد.
اوریاخیل گفت که در آیندۀ نزدیک نهاد مبارزه با سرطان فعالیت های خود را در ولایت هلمند آغاز نموده و با زنان هلمند در مورد جلوگیری از بیماری متذکره از نزدیک کار خواهد کرد.
بانوی اول کشور در صحبت هایش، از کارکردهای پلوشه عمری ستایش کرده، گفت که تلاش های شما در قسمت مبارزه با سرطان سینه در هلمند از ولایات دور دست کشور، پیام افغانستان جدید را ارائه می کند.
وی گفت بخاطر رسم و رواج های نادرست در ولایات، شمار زیادی از زنان مصاب به بیماری سرطان سینه به تداوی آن حاضر نمی شوند، بناءً این گونه فعالیت ها و آگاهی از سوی زنان، برای آنان ارزشمند و قابل قدر است.
بی بی گل در اخیر صحبت هایش گفت که هیچگونه فشار دشمنان علم و ترقی، جوانان ما را از کسب علم و دانش و ابتکار جدید که افغانستان را به سوی مثبت سوق می دهد، مانع شده نمی تواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید