روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

باز هم شب شد

مثل همیشه

غم ها می آید

خاطرات تلخ تق تق میزند

اشک ها حلقه حلقه می شود

درد درون سینه به مستی آغاز می کند

به آغوش کشیدن زانو ها تکرار می شود

چشم ها خیره شده به نکته یی اما حواس جای دیگر است

و این رسم شبانگاه من ادامه دارد

تا صبح شود و طلوع آفتاب را ببینم

و امید برای تغییر در دلم دوباره زنده شود

واین گونه روزگار زندگی ام

با گذشت شب و روز

ایجاد امید

در انتظار تغییر میگذرد و به اتمام می رسد

میر برهان الدین ابهر

ممکن است شما دوست داشته باشید