روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بازسازی باغ علم گنج ( ماشین خانه ) جریان دارد

محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با خانم شهزاد ایرجی نماینده دیپلوماتیک شبکه انکشافی آغاخان دیروز دیدارکرد.
به گزارش آژانس باختر، در این ملاقات شهزاد ایرجی درمورد فعالیت‌های شبکه انکشافی اغاخان در کابل معلومات داد وگفت: شبکه انکشافی آغاخان درمرکز و ولایت‌های افغانستان در قسمت ترمیم وبازسازی آبدات تاریخی، پروژه‌های خورد و کلان داشته است.
وی به گونه مثال از ترمیم و بازسازی باغ بابر، باغ چهلستون،شهر کهنه کابل، ماشین خانه ( باغ علم گنج) که یک پروژه بزرگ به سطح شهر کابل است وکار بازسازی آن در ۲۰۱۸ اغاز شده بود و تاکنون جریان دارد، یادکرد.
طاهر زهیر با ابراز تشکر از همکاری شبکه انکشافی اغاخان در رابطه به حفاظت از ساحات سبز وابدات تاریخی گفت: علاقمندهستم تا ازجریان کار بازسازی ماشین خانه که درگذشته دور به نام باغ علم گنج یادمی‌شد وساحه بزرگ تاریخی است، دیدن کند.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که درنظر دارد تا این محل را به یک ساحه فرهنگی برای نمایشگاه کتاب آماده کنم.
شهزاد ایرجی در مورد پروژه مهم وبزرگ دیگر این شبکه که تحکیم کاری دیوار‌های سنگی بالاحصار کابل است نیز به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات داد وگفت: به همکاری معینیت فرهنگی این وزارت وریاست ابدات تاریخی یک پیشنهاد به خاطر جلب کمک مالی برای بازسازی بالاحصار کابل به حکومت هندوستان ترتیب و ارایه کردیم که خوشبختانه پذیرفته شده است.
وی درمورد برنامه‌های آینده این نهاد درمرکز وولایت‌های افغانستان نیز معلومات ارایه کرد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درجریان این دیدار از نماینده شبکه متذکره خواست تا دربخش گسترش توریزم درافغانستان و انکشاف مجدد این صنعت نظریات شانرا با بوردکه متشکل از نهاد‌های دولتی وغیر دولتی است، شریک کند تا فرهنگ توریزم که یک منبع عایداتی واقتصادی است، دوباره در کشور احیا شود.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان دررابطه به امادگی‌های وزارت اطلاعات وفرهنگ درقسمت فعال سازی بخش توریزم گفت: مسوده پالیسی توریزم آماده شده است و قانون توریزم را نیز آماده است که شبکه انکشافی اغاخان باشریک سازی تجارب و نظریات خود می‌تواند به غنامندی این اسناد بی افزاید.
نماینده شبکه انکشافی اغاخان دررابطه به صنعت توریزم درافغانستان گفت: توریست‌ها به دو دلیل به افغاانستان می‌ایند، در گام نخست به خاطر فرهنگ والای مهمان نوازی مردم افغانستان و درگام بعدی برای دیدن از ساحات تاریخی که مشخص مربوط فرهنگ این سرزمین است.
وی افزود که با تاسف ساحات زیاد تاریخی افغانستان درچهل سال اخیر ازتهداب تخریب شده است که از آن هیچ اثاری به جا نمانده است.
همچنان، شهر‌ها در مرکز و ولایت‌های کشوربدون طرح و پلان به گونه تغییر خورده است که اصالت گذشته ان از بین رفته است.
به طور مثال، انکشافات اخیر در قسمت واخان که یک ساحه تاریخی است امکان دارد این ساحه را تخریب کند.
وی اضافه کرد که از ساحات تاریخی و آبدات تاریخی که بازگو کننده تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان است، باید حفاظت شود چراکه این داشته‌های تاریخی و فرهنگی منابع اقتصادی افغانستان است که در رشد اقتصادکشور کمک می‌کند.
در اخیر نماینده انکشافی آغاخان گفت: برای آینده دررابطه به حفاظت ابدات تاریخی وسایر بخش‌های فرهنگی برنامه‌های زیادی داریم که در همکاری با وزارت اطلاعات وفرهنگ آماده وتطبیق خواهد شد.
وی همچنان از مردم خواست تا ازساحات که بازسازی شده به گونه خوب استفاده کنند.
وی گفت: که رسانه‌ها هم در قسمت آگاهی دهی وشناخت از ساحات تاریخی مردم را با راه اندازی برنامه‌های معلوماتی آگاه کنند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد توسعه موزیم ملی نیز در این دیدار برای نماینده شبکه انکشافی اغاخان معلومات ارایه کرد.
درختم دیدار نماینده شبکه انکشافی اغاخان وعده هر نوع همکاری را به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ سپرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید