روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بازداشت یکتن در پیوند به جعل اسناد

بازداشت یک فرد در پیوند به جعل و تذویر اسناد از سوی نیروهای امارت اسلامی ولایت هرات

پرسونل مدیریت پاسپورت به رهبری قاری محمد ناصر “محمدی”، با تشریک مساعی پرسونل کشفی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت هرات، با اجرای یک عملیات کشفی و هدفمند، یک فرد را در پیوند به جعل و تذویر “فرم های آنلاین طی مراحل اخذ پاسپورت” بازداشت نمودند.

فرد بازداشت شده که “سرباند یک گروپ جعل کار” بوده، چندی پیش، ۶ قطعه فرم های آنلاین طی مراحل اخذ پاسپورت را بصورت حرفوی در بدل مبلغ “۳۵۰۰۰۰” سه لک و پنجاه هزار افغانی جعل نموده بود که بعد از تعقیب و شناسایی توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت گردید.

فرد بازداشت شده به جرم خویش مبنی بر انجام جعل و تذویر اسناد اعتراف نموده و از نزد وی مبلغ ۱۰۰ دالر امریکایی و ۲ میلیون تومان ایرانی پول ناشی از جعل و تذویر اسناد بدست آمده و دوسیه فرد یاد شده در حال حاضر به بخش های مربوطه محول گردیده است.

این در حالیست که طی یک ماه گذشته نزدیک به ۱۰ تن از کسانیکه دست به کمیشنکاری، جعل و تذویر اسناد میزدند از سوی پرسونل مدیریت پاسپورت بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید