روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

باتفاهم ملی به سراغ حل چالش ها برویم

افغانستان در شرایط کنونی در یک وضعیت پیچیده سیاسی قرار گرفته که عبور از این وضعیت، بستگی به تدبیر و راهکار های مدبرانه ی رهبران سیاسی کشور دارد.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اعلام نتایج، شفافیت و عدم شفافیت این روند و مسئله از سرگیری روند گفتگوهای صلح، باردیگر صنف سیاسی کشور را در یک آزمون بزرگ قرار داده که چگونه، می توانند از این امتحان موفقانه بدر آیند تا حل این معضل تعلق به دیگران نگیرد.

این یک حقیقت انکار ناپذیر است که کشور عزیز ما افغانستان از اقوام و ملیت های زیادی تشکیل گردیده که این تنوع قومی در حقیقت یکی از برازندگی های این سرزمین است، به دلیل اینکه این اقوام سالیان درازی بدون در نظرداشت زبان، سمت، قوم و مذهب برادروار در کنار  هم قرار گرفته از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دفاع نموده و درس هایی تاریخی را برای لشکر گشایان و متجاوزان در ادوار تاریخ داده اند و در دفاع از این سرزمین و ارزشهای ملی و اسلامی، الگوی برای دیگر ملیت ها بوده اند، اما با تأسف این روزها دیده می شود که شماری آگاهانه و برخی دیگر ناآگاهانه تلاش دارند تا روند انتخابات را به چالش بکشند، در حالی که مردم افغانستان در شرایط بسا دشوار به پای صندوق های رایدهی رفته، رأی خود را به نفع نظام جمهوریت استعمال کردند و این را نیز می دانند که انتخابات جان مایه و سنگ بنای مردم سالاری است که بدون انتخابات، دموکراسی مانند پیکر بی جان و خالی از معناست.از اینرو هیچ بهانه و ملحوظی نمی تواند، انتخابات را به اولویت ثانوی و ارزش پیرامونی مبدل نماید، زیرا مردم افغانستان در این هجده سال پسین راهی بسا خم و پیچ را به خاطر نهادینه شدن نظام دموکراتیک پیمودند و هیچگاهی به عقب برنخواهند گشت.

از اینرو هنوز فرصت است تا تمام مردم افغانستان منحیث حامی وپاسدار دموکراسی در راه حفظ و نهادینه ساختن نظام دموکراتیک یک دست و یکصدا شوند، قضایای سیاسی و انتخاباتی را در یک تفاهم ملی حل کنند تا با روی کار آمدن حکومت جدید، در محوریت آن با گفتمان ملی به سراغ روند گفتگوهای صلح بروند و رهبری و مالکیت آنرا خود تصاحب کنند، زیرا گفته اند که (حق گرفته می شود) تا اینکه کشتی طوفان زده را که در تلاطم دریا گیر مانده، مشترکاً به ساحل مقصود برسانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید