روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ایستادگی در برابر برنامه های ملی، ترس از محاسبه مردم

زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال نزدیک شدن است مگر چالش های امنیتی موجود است و مردم از این ناحیه نگران اند.

تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور، تنهایک هفته دیگر باقی مانده است . مسئولان کمیسیون  مستقل انتخابات با آن که می گویند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات نهایی شده است مگر نگرانی های شان‌را درباره  چالش های امنیتی هم بیان داشته اند.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات در تازه ترین اظهاراتش گفته است که ما برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل داریم ،  مگرنگرانی های امنیتی موجود است.

گفتنی است که تنها مسئولان کمیسیون های انتخاباتی نیستند که ازچالش های امنیتی در برابر روند انتخابات سخن می گویند.

بلکه وقایع اسفبار تروریستی که در روز های اخیر در کابل ، پروان، ننگرهار وزابل اتفاق افتاد و جان شماری از هموطنان ما را گرفت نمایانگر آن است که روند انتخابات با چالشهای جدی مواجه است .

از جانب دیگر طالبان تهدید کرده اند که روند انتخابات را اخلال می‎کنند آنان با سازماندهی حمله های اخیر هراس افگنانه در روز های اخیر نشان دادند که در این تهدید شان جدی  اند.

طالبان با تشدید فعالیت های خشن و تند شان، تلاش دارند تا از مسیر وحشت و دهشت ،  در روند سیاسی برای خود بستر سازی کنند. مگر می شود با وحشت و دهشت ، راه را برای مشارکت سیاسی باز کرد؟ و می شود با پا گذاشتن روی خون هموطنان خود  خود را حاکم سرنوشت مردم کرد؟

طالبان با تشدید فعالیت های هراس افگنانه، خشونت وتحجرزندگی را بر مردم ما دشوار کرده اند، راهکار و روشی را که طالبان اختیار کرده اند در تضاد با ارزش هایانسانی و منافع مردم افغانستان است.

مردم را باور براین است که تهدید طالبان نشان‌ دهنده بی‌توجهی  این گروه به زندگی انسان‌ها است.در حالی که مردم افغانستان از حقوق وآزادی های مدنی وسیاسی برخورداراند و این حقوق را قانون اساسی برای آنان داده است و باید احترام شود. اشتراک در انتخابات و تعیین اولی‌الامر از طریق رأی مستقیم، حق شرعی و قانونی مردم افغانستان است که طالبان اگر خود را تابع افغانستان می دانند باید آن را درک کنند.

در غیرآن ایستادگی طالبان در برابر انتخابات ایستادگی در برابر مردم و تخطی از دساتیر دینی وبی ارزش خواندن اندیشه واراده مردم افغانستان است که هرگز برای مردم ما قابل قبول نیست

مردم انتظار دارند تا مسئولان نظام از غیرنظامیان و شهروندان کشوردر طول روند  انتخاباتی محافظت کنند.

مسئولان نهاد های دفاعی و امنیتی تأکید دارند که آنان در برابرزورگویی و برنامه های ددمنشانه طالبان ایستاده اند  و با برنامه ریزی عملیات های تصفیه یی در بخش های مختلف کشور تلاش دارند تا زون فعالیت شان را گسترش دهند،  سطح تهدید های بلند امنیتی را کاهش دهند و مراکز بیشتر رای دهی را باز کنند وهمچنان از شهروندان و غیر نظامیان در جریان برنامه های انتخاباتی حمایت کنند.

این مسئولان تأکید دارند که انتخابات یک روند ملی و سرنوشت ساز است  و اجازه نمی دهند تا مختل شود ویا سبوتاژ شود.

برای طالبان بهتر آن است که به جای زورگویی و وحشت آفرینی،  بخت خودرا درآرا و اراده مردم آزمایش کنند. به رأی و نظر مردم مراجعه کنند و دریابند که چقدر در جامعه افغانی جا دارند و چقدراز حمایت مردم برخوردار اند.

دولت افغانستان انتخابات را حق قانونی مردم می داند به حمایت خود از مردم ونتایج انتخابات تأکید دارد و از تمامی جریان های سیاسی به شمول طالبان می خواهد تا قدرت ونفوذ مردمی شان را ازبرنامه های ملی نظیر انتخابات نشان دهند در حالی که ایستادگی در برابر برنامه های ملی و تعهد برای اخلال آن، ترس از محاسبه مردم است و باتأسف این ترس در وجود طالبان دیده می شود.   ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید