روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اگرهمکاری صادقانه میان جامعه جهانی وجودداشته باشد دامن تروریزم ازمنطقه برچیده خواهدشد

دبیرکل ناتو  در تماسی تلفونی با رئیس‌جمهور غنی، از ادامه تعهد این سازمان برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان خبر داده است. دبیرکل ناتو در این تماس با رئیس‌جمهور غنی تاکید کرده که متحدین و شرکای ناتو برای آموزش و تامین بودجه نیروهای امنیتی افغانستان و حمایت از ایجاد شرایط برای صلح در کشور متعهد باقی می‌مانند.این اظهارات دبیرکل ناتو در حالی صورت گرفته که او به تاریخ ۲۰ سنبله در مراسم‌یاد بود از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گفته بود  که حضور نیروهای ناتو در افغانستان برای ایجاد شرایط صلح است؛ اما راه صلح در این کشور طولانی و دشوار می‌باشد.

جنرال تاد ولترز، فرمانده ارشد امریکا در ناتو و فرمانده فرماندهی امریکا در اروپا نیزدر جمع خبرنگاران تاکید کرد، به‌رغم تحولات اخیر بر سر افغانستان، پیام امریکا به متحدان این است که امریکا و ناتو به مبارزه پایبند هستند. مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان به تازگی از سوی دونالد ترامپ منتفی اعلام شد که در پی حملات مرگبار این شبه‌نظامیان بود. در لحظه کنونی
پیامی که ما به شرکای مان در ناتو ارسال می‌کنیم این است که امریکا متعهد است، ناتو متعهد است و این عملیات همچنان پا بر جاست. اکنون “هیچ گفتگویی با متحدان درباره هرگونه خروج نیرو از افغانستان” وجود ندارد. ترامپ گفته است امریکا سطح نیروهایش را از حدود
۱۴ هزار تن به حدود ۸۶۰۰ تن می‌رساند اما مذاکره درباره هرگونه خروج از زمانی که ترامپ مذاکرات صلح را به حالت تعلیق درآورد و نشست با رهبران دولت افغانستان و طالبان در کمپ دیوید را لغو کرد، سکوت مانده است.زلمی خلیل‌زاد، نماینده امریکا در مذاکرات صلح با طالبان به تازگی به حصول توافق با طالبان نزدیک شده بود. تصمیم ناگهانی ترامپ به لغو مذاکرات نگرانی‌هایی را درباره تشدید خشونت‌ها ایجاد کرد و موجب شد تا طالبان به ایجاد اخلال در انتخابات آتی تهدید کند. ولترز جزئیاتی درباره هرگونه عملیات‌های نظامی احتمالی امریکا بیان نکرداماگفت که متحدان هر آنچه بتوانند برای کمک به نیروهای امنیتی افغان و تضمین انتخابات ریاست جمهوری امن در ۲۸ سپتمبر انجام خواهند داد. طراحان موضع و سرعت تمامی نیروهای مستقر در این کشور را برای تضمین امنیت رای‌گیری متعادل خواهند کرد. به خاطرتأمین انتخابات نیروهای متحد از نیروهای افغان حمایت می‌کنند تا از جان رای‌دهندگان حفاظت کنند. درین اواخر دیده می شودکه حامیان جدیدگروه های تروریستی نیزدست به کارشده دررقابت باکشورهای غربی ازخودعملکردخاصی رابه جامی گذارند. طالبان در عملیاتهای نظامی خود از جنگافزارهای مدرن و دیگر امکاناتی که از کشورهای همسایه بدست میآورند، استفاده میکنند. برهمین مبنااست که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان
حضور و نقش روسیه را در پروسۀ صلح افغانستان مثبت ارزیابی کرده و می
گوید که روسیه کنونی و شوروی سابق را از هم تفکیک بایدکرد. ازین قراین برمی آیدکه کمک های مخفی تجهیزاتی روسیه نیزبه گروه های تروریستی درافغانستان یکی پس ازدیگری اکمال می شود. باآنکه کشورهای منطقه درتسهیل روند مذاکرات وبه جودآوردن صلح درافغانستان هرکدام به نوبه خود دادصداقت سرمی دهند.ولی عملاً درپشت صحنه تمویل وتجهیزگروه های تروریستی رادرمنطقه بدوش دارند.رقابت های منفیی که درمیان قدرت های بزرگ ومنطقوی وجوددارد مصایب آن راصرف مردم افغانستان بدوش می کشند.ازجانب دیگرقبل ازین پاکستان به دلیل تنش‌های تاریخیی که با هند و افغانستان دارد؛ و نیز روابط مساعدی که با چین برقرار کرده، همزمان کاربردهایی متضادی دارد. باتجهیزوتمویل گروه های تروریستی واعزام شان درمنطقه روی اهداف شوم خودتلاش می ورزد از یک سو از نزدیکی با کشورچین به سود منافع خود علیه دهلی نو استفاده می‌کند و از سوی دیگر جاده را برای مهار قدرت نظامی و اقتصادی چین برای امریکا هموار می‌سازد. افزون بر این، قرارگیری اسلام‌آباد به ظاهرفریبنده در کنار امریکا در جبهه مبارزه با تروریزم، مایه آن شده بود که هم از مذایای میلیارد دالری کاخ سفید بهره‌مند شود و از این رهگذر به اقتصاد ورشکسته خود سروسامان بدهد و هم پرستیژ بین‌المللی خود را به دلیل مواجهه با جبهه افراط، آن هم دوشادوش ایالات متحده امریکا بالا ببرد. به همان میزان که تروریزم، ابزاری برای توسعه هژمونی و سلطه سیاسی برخی قدرت های بزرگ درمنطقه است پاکستان هم دست‌ابزار مناسبی برای هموارسازی راه رسیدن آنان به اهداف منطقهای شان بوده
می تواند.
اماشکست القاعده وداعش درکشورهای عربی جهان را به این تشویش واداشت که امکان دارد تجمع تروریستان درماورای افغانستان وحمایت بعضی ازکشورهای خاص ازتروریزم بین المللی، افغانستان را باردیگر به چالش بزرگ تری روبروسازد. احیاناً اگرچنین وقایع صورت بگیردکشورما به یک مرکزتهدید برای جامعه جهانی تبدیل خواهدگردید. اگر طالبان پای میز مذاکره بین الافغانی حاضر شوند امکان امنیت پایدار در افغانستان به وجودخواهدآمد. طالبان هنوز فرصت دارند بادولت افغانستان وارد مذاکرات صلح شوند و به یک توافق قطعی دست پیدا کنند. درحالی که تروریستان مخفی گاه‏های امن در پاکستان دارند و برای برقراری صلح در افغانستان اقدام علیه این مخالفان ضروری است.امریکا خواهان پایان جنگ های نیابتی در منطقه است و این موضوع فقط در صورت توافق در باره مدیریت مشترک پاکستان و افغانستان امکان پذیر خواهد بود.

 این همه نا به سامانیها گویای این حقیقت است که سردمداران حکومت پاکستان در تمام این اعمال که تذکار رفت خود به طور دلخواه سهیم بوده و حتا اداره و کنترول این همه مخالفان نظام حکومت وحدت ملی را به طور حتم در دست دارند.  زیرا زمام داران حکومت پاکستان ازیک طرف اعتراف میکنندکه ما میتوانیم مخالفین دولت افغانستان را به دور میز مذاکره حاضر بسازیم. یعنی اگر خواسته باشیم موانعی را در سر راه خود نمی بینیم. پس این تحکم پاکستان بالای گروهایی که در قلمرو آن کشور دست به فعالیتهای تروریستی میزنند کاملاً به جا و منطقی به نظر میرسد. هرچند پاکستان از تلاش ها برای کشانیدن طالبان و شبکه حقانی بر میز گفتگوها به رهبری افغان ها پشتیبانی کرده است، اما کارهای بسنده یی دربرابر طالبان افغان یا شبکه حقانی انجام نداده است. اماپاکستان گروه‎هایی را که از آن به گونه آله فشار بالای کشورهای همسایه استفاده می‎نماید، نمی‎خواهد حتا فشار اندکی بالای‎شان وارد گردد. چی رسد به آن که لانه‎های آنان را از خاکش  بیرون رانده و نابود سازد. بنابرین پاکستان می خواهد آنان را بیشتر تسلیح وتجهیز نموده آینده آنان را برایشان ترسیم نماید. اما آگاهان مسایل سیاسی کشوربه این باوراندکه اگرچنین همکاری های دوگونه وپراکنده برهردوجناح ادامه داشته باشد، امکان بهروزی وتأمین صلح وثبات درافغانستان به جزرویایی بیش نخواهدبود.بنابرین مردم کشورهمان گونه که ازشدت دوام جنگ خسته شده اند،به همان اندازه ازشنیدن همکاری های متناقض کشورهای منطقه وجهانی نیزبه ستوه خواهند آمد.درنتیجه برکوبیدن طبل جنگ به گونه چهل سال قبل درین کشورافزوده خواهدگشت..

د- میم

ممکن است شما دوست داشته باشید