روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

اولویت حکومت افغانستان مدیریت آب، توسعه زراعت و تمرکز روی پروسس و صادرات می باشد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام روز شنبه طی نشستی با مسئولین اداره انکشافی ایالات متحده امریکا(USAID) در مورد پروژه آن اداره در افغانستان، صحبت نمود.
در این نشست که در ارگ انجام شد و سفیر ایالات متحده امریکا نیز حضور داشت، مسئولین اداره متذکره در خصوص پروژه های آینده شان در افغانستان در زمینه های دموکراسی، حکومتداری به شمول مبارزه با فساد، تقویت سکتورهای صحت و معارف به ویژه حمایت بیشتر از زنان و دختران، معلومات ارائه کردند.
آنان خاطرنشان کردند که در قسمت صلح استراتیژی ما حمایت از این پروسه با در نظرداشت وضعیت جاری است تا مردم افغانستان را در راستای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه و اینکه آنان مالک پروسه صلح باشند، کمک کنیم و همچنان آنان را در زمینه عرضه خدمات اساسی و کمک های بشردوستانه، حمایت بیشتر خواهیم نمود.
رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از فعالیت این اداره، گفت که اولویت حکومت افغانستان مدیریت آب و توسعه زراعت و همچنان تمرکز روی پروسس و صادرات می باشد.
وی با تاکید بر اینکه میثاق شهروندی هدف ماست، گفت که ما بالای تولیدات افغانی تمرکز بیشتر خواهیم کرد و در قسمت ارائه خدمات اساسی، کمک های شما باید نتیجه محور باشد.
رئیس جمهور گفت که عرضه خدمات باید اولویت بندی شود و در آن بالای سه قشر جامعه که شامل زنان، جوانان و فقرا است، تمرکز بیشتر می کنیم.
وی در اخیر سخنانش گفت که در قسمت صلح به یک اجماع لازمی رسیده ایم و سلسله مشورت های من در این خصوص، با اقشار مختلف مردم ادامه خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید