روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اهمیت محیط زیست بر سلامتی انسان

محیط زیست سالم یکی از نعمت های الهی بوده و حفظ آن به دوش انسان می باشد . خداوند«ج» در قرآن کریم می فرماید: ترجمه: ای مردم! از آنچه در زمین است حلال پاکیزه را بخورید، پیروی نکنید گام های شیطان را هر آینه او شمارا دشمن آشکار است.
یعنی ای مردم شما خود آنچه حلال است بخورید و جز کار حلال انجام ندهید و با انسان ها نیکی نمایید و از کار زشت جلوگیری نمایید و در زمین فساد و تباهی نکنید و حلال را با حرام خلط نکنید و از عمل آنانی که کار زشت انجام می دهند قتطاً جلوگیری نمایید زیرا محیط سالم از هر زاویه زندگی عنصر مهم است.
از آنجاییکه دین مقدس اسلام دین سلامتی و تندرستی، طهارت و نظافت آسایش و راحت بوده، در پهلوی توجه به حل سایر مشکلات فردی، اجتماعی، مشکل صحی انسان ها و جامعه را با تأکید نمودن به حفظ محیط زیست، و تشخیص نمودن وسایل علاج، و ارائه پروگرام های وقایوی و بهداشتی مؤثر در نظر گرفته است.پیامبر«ص» که فرموده اند:
«رعایت نظافت و طهارت یک بخش از ایمان است».
همچنان طب اسلامی علاج و تداوی انسان مریض را از ناحیه جسمی و روحی، ظاهری و روانی در نظر گرفته است که یک نمونه بارز آن را می توان در این فرموده پیامبر«ص» سراغ نمود.
۱- الله متعال هیچ مرضی را نازل ننموده مگر اینکه برای علاج و تداوی آن وسیله شفا را هم آفریده است» الله متعال برای انسان بهترین اصول و قواعدی را مقرر کرده است، که تطبیق نمودن آن در صحنه عمل نه تنها ضامن صحت و سلامتی هر انسان بلکه تمام افراد، محیط زیست و جامعه بشری بوده و سبب نجات یافتن انسان از هرگونه انحراف امراض مزمن و خطرناک می گردد.
۲- نظر براهمیت خاص و جایگاه رفیع نعمت صحت وتندرستی در دین مبین اسلام الله متعال به حفظ نفس وجان حفاظت و نگهداشت صحت تأکید می کند.
همچنان به خاطر تضمین سلامتی دین وایمان، عقل و اندیشه، جان و بدن الله متعال استفاده از هر گونه اشیا و مواد پلید و نجس را که سبب مرض یا هلاکت انسان گردد برمسلمانان حرام قرار داده است و تنها همان اشیا و مواد پاک و تازه را که سبب صحت و سلامتی انسان باشد حلال قرار داده است ونیز یکی از وسایل حفظ صحت که اسلام برآن تأکید دارد انجام دادن طاعت و عبادت است مانند نماز، روزه و… که انجام دادن این ها واقعاً ضامن صحت و تندرستی فرد وجامعه است.
علاوه برموارد فوق که همه برچگونگی توجه بیش از حد اسلام برصحت تندرستی دلالت دارد می بینیم که اسلام تداوی از امراض را نه تنها مشروع قرار داده بلکه برای نجات از هرگونه مرض و اعاده صحت از دست رفته در چوکات طب اسلامی دوا های را که در را آنها قرآن وعمل قرار دارد تجویز نموده است، پس از تمام موارد فوق این حقیقت برملا می گردد که اسلام در پهلوی عنایت وتوجه خاصی که به روح و روان انسان نموده است، جسم و بدن انسان را نیز نادیده نگرفته و برای سلامتی هر دو در چوکات تعالیم والای قرآن، سنت، احکام، احمام و شرایط خاصی را وضع کرده است که در صورت تطبیق و عملی نمودن آن انسان می تواند سلامتی ظاهری، باطنی، روحی و بدنی خود را حفظ کند.
ناگفته نماند که اسلام به سلامتی ظاهر بدن بدون داشتن سلامتی روح، تزکیه وپاکی نفس که یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبران است کدام ارزش را قایل نشده است واز اینجا می توان روش اعتدال یا میانه رو بودن اسلام و احکام اسلام را به صورت درست درک نموده است. طوریکه از مباحث واضح گردیده که صحت یک نعمت بزرگ خداوندی برای بشریت می باشد و صحت را می توان در رعایت نظافت وخوردن خوراکه های پاک و هم حفظ جنگلات و سرسبز نگهداشتن محیط زیست بدست آورد، جنگلات از یک طرف محیط را پاک می سازد از جانب دیگر یک سرمایه ملی به حساب می رود که همه مردم در آن سهم دارند بناءً قطع جنگلات و قاچاق آن هم صدمه جبران ناپذیر به محیط زیست و صحت افراد جامعه و نیز خیانت به بیت المال به شمار می رود، از این رو همه ما مسئولیت داریم تا از محیط زیست وجنگلات در هر نقطه از کشور که قرار دارد حمایت نماییم و علیه کسانی که دست به قطع آنها می زنند و آن را قاچاق می نمایند با ارگانهای امنیتی و مسئول همکاری همه جانبه نماییم تا از دستبرد این سرمایه ملی جلوگیری گردد.
نتیجه گیری
۱- صحت یکی از نعمت های زندگی است همچو آزادی، امنیت، عدالت، رفاه، تعلیم، نان، آب، کالا و ازدواج صحت محیطی، ابعاد اخلاقی.
۲- درنبود صحت مفهم لذت برای زندگی احساس نخواهد شد.
۳- نعمت صحت است که استعداد ها را رشد داده بارور و ثمر بخش می کند.
۴- صحت خوب و تفکر سالم منطق اصیل شخصیت را برجسته وخدمت گزار می کند.
۵- طهارت در همه ابعاد مدار و محور بوده و دردین طهارت مفتاح نماز معرفی شده است.
۶- صحت زمینه مجال برای عبادت بوده و فرصت ارزنده در امر تقدیم اعمال صالحه برای فردای محشر می باشد.
۷- صحت است که قوت مطرح می شود و قوت است که شخصیت انسان را برجسته و بارز می سازد.
ستاره مخبت

ممکن است شما دوست داشته باشید