روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتقاد سالم، عامل پاکیزگی سره  از ناسره می شود

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هرکه دراوغش باشد آگاهان امور سیاسی و اهل خبره همیشه بر این موضوع تأکید دارند که انتقاد و بررسی ها از پدیده های اجتماعی و عملکردهای افراد در پروسه کاری، عامل اصلاحات و شفافیت در انجام فعالیت ها در آینده می گردد.

 به شرط آنکه انتقاداتی که از اثر پژوهش از نوشتارها و عملکردها به عمل می‎آید، بیطرفانه و بی غرضانه باشد از اغراض شخصی عاری، نکات عمده و مهم به صورت همه جانبه، علمی وتحت بررسی قرار گیرد، کمی ها وکاستی ها بر شمرده شود، جبهات مثبت و منفی به صورت منصفانه برملا گردد، تا ملاحظات وانمود شده در برابر قضاوت کنندگان از شفافیت و صداقت کامل برخوردار باشد، چراکه اگر نواقص در پدیده اجتماعی و یا آثار بدون دلایل قناعت بخش برملا گردد و دلیل برتری و یا ضعیف بودن آن مورد قبول و قناعت قضاوت کنندگان قرار نگیرد، موضوع مورد جدل و ناباوری قرار گرفته بروز بسا مسایلی که حتا به خشونت و برخورد غیر معقول مبدل شود و این موضوع از امکان بعید نیست، لهذا استدلال در موجودیت نکات مثبت و منفی باید کاملاً بیطرفانه ارائه شود تا دلایل منطقی در آن هویدا گردد. نه آنکه عامل بروز افتراء و بهتان و مسایل غیر حقیقی شود و زمینه ساز بی اعتمادی بعدی گردد.

بناءً برای رعایت معیارهای اجتماعی در انتقاد باید نزاکت های اجتماعی در نظر باشد تا انتقاد به اتهام مبدل نگردد و طرف مقابل بدون موجودیت نقص در عملکردهایش در عدم رعایت عدالت مورد تمسخر قرار نگیرد چراکه در شرایط کنونی افرادی که اغراض شخصی دارند با وارد نمودن اتهامات بی اساس، در مسایل نهایت مهم سیاسی و سرنوشت ساز اجتماعی، موضوعات نهایت غیر باور را به عنوان یک پدیده منفی در وجود افرادی که از اعتماد و اعتبار خاص در یک نهاد اجتماعی برخوردارند که شاید اتهام آشکار باشد مرتبط می سازند و پروسه های اجتماعی را زیر سوال قرار می دهند تا خود از آب گل آلود صید ماهی کنند.

متأسفانه در روزهای اخیر که پروسه کمپاین های نامزدان ریاست جمهوری و رأی گیری نامزدان ریاست جمهوری تازه آغاز یافته و شاید بازار گرمی پیدا کند و در برنامه های نامزدان گزارش های پلان کاری هر یک از نامزدان از طریق نهادهای مسئول و بعضاً از طریق رقبای شامل پروسه مورد ارزیابی قرار می گیرد یک تعداد افراد به حق و یا ناحق بالای نامزدان و نمایندگان آنان که شامل پروسه به عنوان جانب داری از نامزد اتهام وارد می کنند و عملکردهای آنان را در پروسه رأی گیری مورد انتقاد نهایت شدید تا سرحد افتراء و آلوده به فساد متهم می نمایند که این حرکت و برخورد در چنین شرایط حساس نه تنها پروسه رأی گیری و بررسی پلان هایی که از طریق نامزدان ریاست جمهوری به خاطر بررسی طرح های آینده ارائه می گردد به کندی مواجه می سازد، بلکه عامل بروز بی اعتمادی میان مردم نیز خواهد شد، حتا امکان دارد در بررسی گزارش راهکارهای نامزدان طوریکه لازم است دقت کامل صورت نگیرد و پروسه رأی دهی را در آینده خدشه دار سازد، که چنین انقادات ناسالم و برخوردهای غیر موجه در شرایط نهایت حساس عاری از اغراض شخصی و یا قومی وگروهی بوده نمی تواند و چه بسا که از مسایل سیاسی آب بخورد.

آگاهان امور سیاسی و کارشناسان کشور به این باور اند که در چنین شرایط سرنوشت ساز که اضافه از چهارماه را پروسه رأی گیری دربر خواهد گرفت پدیده های منفی به جای تسریع بخشیدن روند رأی دهی و بررسی گزارش های کاری نامزدان در پروسه کمپاین نباید طرح و زبانزد مردم قرار گیرد.

بناءً از وظایف تمام مردم در مجموع ملت است تا با جلوگیری از ضایع شدن وقت، پروسه بررسی و رأی گیری نامزدان تسریع بخشیده و از انتقادات بی مورد و اتهامات علیه یکدیگر از همین اکنون که آغاز پروسه می باشد بپرهیزند تا پروسه کمپاین ها و رأی گیری مع الخیر به پایان برسد و نتایج پروسه انتخابات بدون تقلب و عاری از نواقص به پایان برسد و یک شخص با اعتبار و صادق در چوکی ریاست جمهوری به خاطر خدمت برای مردم قرار گیرد تا درد جانکاه مردم ما را مداوا نماید و مشکلات کنونی کشور را حل سازد.

هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید