روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتظار می رود که با همزمانی تدویر جرگه مشورتی صلح و نشست قطر، شرایط دسترسی به صلح در کشور مساعد شود

مردم رنجدیده افغانستان در حالی چشم به راه نوید آرام بخش صلح وثبات در کشور اند که جرگه مشورتی صلح با اشتراک ۳۲۰۰ تن از نمایندگان مردم ۳۴ ولایت کشور تدویر یافته بود و از ۹ الی ۱۴ ثور ادامه یافت با تصویب قطعنامه که زیادتر تقاضای اشتراک کنندگان این جرگه مشورتی روی تأمین صلح می چرخید، روز جمعه با بیانیه اختتامیه و اطمینانیه رئیس جمهور کشور پایان یافت.

از جانب دیگر پروسه دستیابی به صلح و قطع جنگ با ششمین دور نشست زلمی خلیل زاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در قطر با نمایندگان طالبان سومین روزش را به پایان رساند. براساس مسایلی که از لابلای صحبت خلیل زاد و نمایندگان طالبان به رسانه ها درز کرده است، طالبان روی موضوعات، زمان بندی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با ضمانت عدم مداخله کشور های خارجی بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و رهایی زندانیان یا تبادله زندانیان و کشیدن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه تأکید گردیده است. ولی در سه روز گذشته طالبان زیادتر روی خارج شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و زمان بندی آن همچنان موضوع ضمانت عدم مداخله کشور ها و نیروهای خارجی، از گفتمان داغ این نشست بوده که در همین راستا این موضوع در لابلای فیصله ها و قطعنامه اشتراک کنندگان لویه جرگه مشورتی نیز تأکید شده است.  نمایندگان مردم در لویه جرگه مشورتی صلح تأکید داشتند تا برای دسترسی و دستیابی به صلح بایدار راهکار های که در محتوای قطعنامه جرگه روی آن بحث شده است، دقت زیادتر شود و در تطبیق آن تا آخرین توان تلاش صورت گیرد تا آرزوی دیرینه مردم کشور ما که همانا صلح و ثبات در کشور جنگ زده ما است بر آورده گردد.

گفته می شود که در گفتگو های ششمین نشست قطر، طالبان زیادتر تأکید دارند که باید خروج نیروهای خارجی آغاز گردد بعداً موضوع آتش بس وسایر موضوعات مورد بحث و فیصله قرار گیرد. اما در همین راستا نماینده امریکا تأکید دارد که باید آتش بس از طریق طالبان اعلام گردد زیرا با اعلام آتش بس می توان سایر مسایلی که در تأمین صلح اثر گذار است در انجام داد چرا که اگر آتش بس صورت نگیرد، اطمینان خاطر و اعتماد کامل برای جانبین وجود نخواهد داشت.

این در حالیست که همین موضوع در تمام صحبت های نمایندگان به خصوص در کمیته های پنجگانه مردم در جرگه مشورتی صلح نیز تأکید گردید.

گفتنی است که آگاهان سیاسی بازهم نگرانی های خود را در چنین شرایط نهایت حساس از مداخله پشت پرده زمامداران نظامی پاکستان یعنی آی اس آی ابراز می کنند، چرا که در تمام دورهای نشست قطر وسایر نشست ها یکی از عوامل عمده عدم دسترسی به صلح وقطع جنگ و نزدیک شدن به این ودیعه بزرگ همانا مداخله ودست داشتن نمایندگان آی اس آی بالای نظر و دیدگاه طالبان بوده است. تا اکنون لگام آنرا به هر طرف که خواستند می کشانند.

بناءً همین دلهره مداخلات بیرونی برای آگاهان سیاسی، نشان می دهد که گروه طالبان به عنوان طرف مقابل مذاکره با افغانها در تصمیم گیری های راهکار صلح و تأمین ثبات در افغانستان در حالت بی اختیاری در نشست ها اشتراک دارند، فقط گوش به حرف ولی نعمتان خود یعنی نمایندگان استخبارات کشور همسایه اند و حرفهای آنانرا به عنوان ترجمان در نشست ها بیان می کنند، پیشنهاد جدید و راهکار های که بتواند پروسه مذاکره را تسریع بخشد و راه دشوار صلح را کوتاه سازد در هیچ یک از دور های گذشته و نشست های قطر مطرح
نکردند.

اما نمایندگان مردم در لویه جرگه مشورتی طرح های زیادی را برای دستیابی به صلح و ثبات در کشور و کشور های منطقه در سخنرانی ها و فیصله های شان مورد بحث و بررسی قرار دادند که هرگاه همین طرح ها و پیشنهادات جرگه مشورتی در عمل پیاده گردد، بدون شک جنگ قطع و صلح در کشورما تأمین خواهد شد. به شرط آنکه کشور های همسایه از مداخله و همکاری با تروریستان خود داری کنند و افغانها را در راه رسیدن به صلح همکاری صادقانه نمایند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید