روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتظار می رود که با مسمی شدن روز خبرنگاران، مشکلات این قلم بدستان کاهش یابد

درست زمانی کابینه دولت به پاس حمایت از خبرنگاران و ارج نهادن به کار و فعالیت آنان ۲۷ حوت را به نام روز خبرنگار مسمی ساخت که خشونت علیه این قلم بدستانکه بازگو کنندگان رویدادها و بیان کنندگان حقایق جاری از فعالیت های حکومت و نهادهای دولتی اند، رو به افزایش گرایده و در  طول سالجاری ۱۴تن از خبرنگاران در اثر حوادث دلخراش جنگ وحملات انتحاری جام شهادت نوشیدند و اضافه از ۷۰ واقعه خشونت که از برخورد های خلاف قانون و غیر انسانی گروه های دهشت افگن، افراد مسلح غیر مسئول، ارگانهای امنیتی وکیلان شورای ملی و تعدادی از افراد صاحب صلاحیت نهادهای دولتی، مورد لت و کوب، تحقیر و تهدید قرار گرفته اند و دوسیه های شکایات آنان به خارنوالی سپرده شده است.

در بررسی کمیته مصونیت خبرنگاران نیز تذکار یافته است که خشونت علیه ژورنالیستان و خبرنگاران علاوه بر گروه های مسلح مخالف، افراد حکومتی و در بعضی مواقع قوماندانان نیروهای امنیتی، وکیلان شورای ملی که نمایندگان مردم گفته می شوند و همین خبرنگاران نیز از فرزندان راستین مردم اند، در خشونت علیه خبرنگاران دست داشته اند.

درحالیکه ژورنالیستان در پروسه انتخابات شورای ملی و انتخابات نمایندگان در خانه ملت تلاش زیادی به خرج داده اند، نباید با این گروپهای پاسدار حقوق مردم خشونت صورت گیرد. این در حالیست که تا اکنون با وجود تدویر چندین جلسه با حضور داشت رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی و تأکید شورای ملی، همچنان تأکید مسئولان امنیتی مبنی بر حمایت از ژورنالیستان، متأسفانه که تا اکنون دوسیه های حقوقی ژورنالیستان که در سالهای اخیر شهید شدند یا مجروح گردیدند در خارنوالی ها و محاکم کشور به صورت علنی فیصله نگردیده و از حقوق آنان دفاع نشده است و مجرمان به جزای اعمال شان نرسیده اند.

گفتنیست که براساس نظر و دیدگاه آگاهان عرصه های سیاسی و اجتماعی، رسانه ها زبان گویای دولت اند و ژورنالیستان بازگو کننده امیال و اهداف فعالیت های حکومت.

بنابرآن با چنین وظایف سنگین و پر مسئولیتی که در برابر خبرنگاران و ژورنالیستان قرار  دارد، لازم است تا در مورد خبرنگاران و ژورنالیستان کشور که قشر کوچک و انگشت شمار قلم بدستانبازگوکننده حقایق و رویدادهای سنگین و افراد پرتلاش کشور اند و تعداد شان نسبت به سایر اقشار جامعه و نهادهای اجتماعی اندک است، ولی عملکرد کاری و تاثیرات فعالیت های آنان نهایت زیاد است، همگام با مسمی شدن روز خبرنگار توجه هرچه بیشتر در مورد آنان صورت گیرد و بر فعالیت های خستگی ناپذیر آنان ارج فراوان داده شود و حمایت آنان در سرخط عملکردها و فعالیت های حمایوی مسئولان حکومت وحدت ملی و نهادهای حمایوی ژورنالیستان قرار داشته باشد و هیئت مسئول کمیته ها و کمیسیون های حمایوی ژورنالیستان بخاطر اعاده حقوق ژورنالیستان و خبرنگاران بر تلاشهای شان فزونی بخشند تا دستاورد های خدمت گذاری و حمایت از حقوق خبرنگاران شامل فهرست فعالیت های دست اندرکاران رسانه ها گردد.

در حالیکه یقین کامل داریم که از حقوق ژورنالیستان و خبرنگاران در مطابقت به قوانین و موادات قانون اساسی کشور مبنی بر حقوق تمام اتباع کشور، اقشار جامعه و مقررات رسانه ها پاسداری و حمایت صورت می گیرد، ولی انتظار خانواده های شهدای جان برکف رسانه ها آنست که پروسه بررسی دوسیه های حقوقی ژورنالیستان آسیب دیده باید هرچه بیشتر تسریع و حقوق آنان هرچه زودتر اعاده گردد تا سایر ژورنالیستان از کندی در کار بررسی دوسیه های خبرنگاران متاثر نگردند و در حمایت این قشر انگشت شمار توجه زیادتر مبذول شود.

قابل تذکار است که موضوع خشونت علیه خبرنگاران و نیاز حمایت از آنان درست زمانی مورد یادآوری قرار می گیرد که مسئولان حکومت همیشه رسانه ها را قوه چهارم کشور در کنار قوای ثالثه برمی شمارند، اما حمایت آنان نسبت به سه قوه دیگر کاملاً کمرنگ به نظر می رسد، در این  حالت کمیته مصونیت خبرنگاران و جامعه ژورنالیستی انتظار دارند تا خشونت علیه خبرنگاران کاهش یابد و مسئولان حکومت وحدت ملی از حقوق ژورنالیستان و حمایت از آنان تدابیر همه جانبه اتخاذ نمایند تا این قلم بدستان واقعیت نگار بتوانند فعالیت های بیانگری و حقیقت پردازی خویش را بهتر و بیشتر انجام دهند.

ارزیابی از این مشکلات خبرنگاران زمانی تذکار به عمل می آید که جلسه کابینه روزسه شنبه گذشته به پاس قدردانی از فعالیت های شبا روزی این قلم بدستان۲۷ حوت را به عنوان روز خبرنگار مسمی ساخت.

انتظار می رود که با مسمی شدن این روز بنام خبرنگار مشکلات قلم بدستانو ژورنالیستان کاهش یابد و از آزار و اذیت آنان در هنگام تهیه گزارشات از رویداد ها و انعکاس واقعیت ها جلوگیری و حقوق خانواده های شهدای خبرنگار هرچه زودتر اعاده گردد و روز مسمی شده خبرنگار در سال آینده با دستاوردها و موفقیت های زیادتر تجلیل شود و افتخارات خبرنگاران مورد ستایش قرار گیرد و بر زحمات آنان ارج زیادتر گذاشته شود.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید