روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتظار مردم و دولت در دستیابی به صلح به مالکیت خود افغانها می باشد

ارزیابی و پژوهش های به عمل آمده در مورد دستیابی به صلح و آرامش در افغانستان و امضای توافقنامه میان طالبان و نماینده امریکا که بعد از تحریم و قطع هرگونه مذاکره با گروه طالبان از طرف ترامپ بالاثر حمله انتحاری که در ناحیه نهم شهر کابل رونما گردید وعامل کشته شدن یازده تن افراد ملکی و کشته شدن یک سرباز امریکایی گردید، لغو قرار داده شد، گروه های سیاسی و سران طالبان در پی آن بر آمدند که بار دیگر پروسه ملاقات ها و نشست ها را گویا به عنوان راهکار دسترسی به مذاکرات بین الافغانی از سربگیرند و برای همین هدف گروهی از طالبان به ریاست ملابرادر به کشور های روسیه، چین و پاکستان سفر کردند و با دستور گیری از زمامداران پاکستان به عنوان ولی نعمتان خویش
ملاقات های را بازمامداران کشور های چین و روسیه سازماندهی کردند، تا نظر و دیدگاه آنانرا برای از سرگیری برنامه های آغاز نشست ها با نماینده امریکا و در صورت امکان امضای توافقنامه که در نتیجه نُه دور نشست و مذاکره برای امضای رئیس جمهور امریکا آماده شده بود، مؤفق شوند.

اگرچه این تلاشها تا اکنون به هیچ نتیجه وفیصله که بتواند از سرگیری مذاکرات با نماینده امریکا و زمانبدی مذاکرات بین الافغانی را در قبال داشته باشد به مشاهده نمی رسد و کمتر به چشم می خورد ولی آنچه که باید در این زمینه حلقه آویز گوش گروه طالبان مبنی بر روند مذاکرات چه با نمایند امریکا و چه باسایر کشور های که از طریق گروه طالبان همین روز های اخیر یعنی بعد از لغو مذاکرات از طرف ترامپ صورت گرفته است آنست که  باید برای مذاکرات بین الافغانی اولویت بدهند، چراکه در حقیقت امر طرف اصلی قضایای افغانستان، افغانها و شهروندان افغانستان می باشند، یک واقعیت مسلم است که افغانها مالک اصلی افغانستان اند، بناءً درهر فیصله و مشوره که به خاطر تأمین صلح صورت می گیرد و راه اندازی می شود، باید در تمام این مذاکرات افغانها و مسئولان حکومت دولت افغانستان حضور داشته باشند در غیر آن هر فیصله که درغیاب افغانها صورت می گیرد، اعتبار ندارد.

تجارب و بررسی های حقایق می رساند تا زمانیکه مذاکرات صلح به مالکیت و حضور شهروندان و حکومت افغانستان آغاز نشود هیچ یک از تلاشها به تأمین صلح در این کشور نمی انجامد زیرا قربانی اصلی جنگ های تحمیلی در طول چهار دهه گذشته، فقط شهروندان این سرزمین بوده اند، لهذا تأمین صلح نیز باید با برآورده شدن خواستهای شهروندان وحفظ دستاورد های ۱۸ سال پسین بی انجامد، نه تنها به پایان جنگ.

آگاهان عرصه سیاسی به این باور اند نشست های که در بیرون از افغانستان در مورد صلح در این کشور برگزار می گردد، نتیجه مثبت درقبال نخواهد داشت، چراکه در این نشست ها، آنچه که مورد بحث قرار می گیرد، از یکسو جنبه اجرایی و عملی ندارد و از جانب دیگر تمام موضوعات مورد ارزیابی و بحث در این نشست ها مطابق به دیدگاه و نظر شهروندان افغانستان نمی باشد، زیرا سیاسیون و اشتراک کنندگان نشست ها خلاف انتظار مردم هرکدام به گونه یی در تلاش دستیابی و رسیدن به اهداف شخصی و گروهی خود می باشند تا منافع ملی سرزمین جنگ زده افغانستان!

قابل اذعان است آنچه که امروز برای مردم ما نویدی از تأمین صلح و آرامش می دهد، آمادگی و پشتیبانی کشور های عضو ناتو و ایالات متحده امریکا از پروسه صلح افغانستان به رهبری خود افغانها، می باشد، چنانکه، در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل، ناتو به حمایت خود از نیروهای دفاعی افغانستان تعهداش را بیان داشت و از تأمین صلح در افغانستان به رهبری خود افغانها از طریق مذاکرات بین الافغانی حمایت خود را اعلام نمود همچنان کشور های روسیه، چین، امریکا و حتا پاکستان که تا اکنون رهبری گروه های افراطی و تروریستان را در خاک آن کشور به عهده دارد نیز از دستیابی به صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت نمود و صدراعظم آن کشور در ملاقاتی که در قصر سفید با ترامپ داشت از همکاری کشورش در پروسه صلح افغانستان اطمینان داد اگرچه تعهد زمامداران پاکستان در طول سالیانی که جنگ های تحمیلی در افغانستان ادامه داشته است، هیچ گاهی جنبه عملی پیدا نکرده است زیرا زمامداران پاکستان همیشه در قبال کشور ما از سیاست های دوبُعدی استفاده کرده اند به وعده های خود اصلاً وفانکرده اند. اینکه صدراعظم پاکستان در دیدارش با ترامپ این تعهد خود را عملی می کنند یاخیر با گذشته زمان ثابت خواهد گردید.

اما مردم ما و آگاهان سیاسی به این عقیده اند که اگر مذاکرات بین الافغانی با نتایج مثبت و همه جانبه همراه باشد و مداخلات کشور های همسایه از کشور ما قطع گردد، بدون شک صلح در افغانستان که در حقیقت صلح در منطقه گفته می شود تأمین خواهد گردید و مردم رنجدیده این سرزمین در فضای آرامش برادر وار برای آبادانی خرابی های جنگ های تحمیلی سهم خواهند گرفتند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید