روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انتظارات رئیس شرکت بلک واتر به یأس و نا امیدی مبدل خواهد شد

توقع و ادعای مسئول اداره شرکت بلک واتر آقای اریک پرینس برآنست که با همه کم کاری ها و خرابکاری هایش در اوایل ایجاد حکومت انتخابی و انتقالی و زمامداری حامدکرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان، اکنون بار دیگر به این خواب و خیال است که بازهم با فریب دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، بار دیگر لشکری از افراد امنیتی ملکی خویش را با قرارداد بستن به بهانه تأمین امنیت به افغاستان کشوری که مردم قهرمان و آزادی دوست آن قهرمانانه و با گذشتن از سرو جان تا آخرین توان می رزمند و از سرزمین آبایی خویش دفاع و حراست می نمایند، سرازیر سازد و به کمک همین سپاه و لشکر خویش به بهانه قرارداد استخراج معادن با ارزش این سرزمین زرخیز، داشته های زیرزمینی این کشور جنگ زده‎را که تا اکنون تمام معادن سرشار آن دست ناخورده باقیمانده است به یغما ببرد.

به عنوان هزینه نمودن برای مصارف جنگی به کار گیرد، که البته این خواب خیال بیش نیست چرا که مردم افغان به چنین حرکت که خلاف تمام قوانین و مقررات کشور، خلاف فعالیت های حکومتداری زعمای دولتی ما می باشد اجازه نمی دهند و به هیچ کس اجازه حیف و میل نمودن معادن و داشته های کشورما را که در حقیقت مال بیت المال و مربوط به تمام اتباع افغانستان است داده نمی شود.گفتنی است که این خواب و خیال را رئیس شرکت بلک واتر از طریق روزنامه نیویارک تایمز تذکار داده است که گویا با مخالفان حکومت وحدت ملی و مخالفان رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز به صورت پنهانی دیداری داشته است، گفته می شود که رئیس کمپنی یا شرکت امنیتی بلک واتر چند بار تقاضای صحبت با اشرف غنی را داشته مگر این تقاضای او از طرف رئیس جمهور افغانستان پذیرفته نشده است. این در حالیست که چندین بار رئیس جمهور افغانستان تذکار به عمل آورده است که هیچ موقع اجازه نمی دهد که کمپنی ها و شرکت های امنیتی خارجی به افغانستان وارد شوند، در همین راستا مشاور شورای امنیت ملی نیز تذکار به عمل آورد که هیچ موقع حکومت افغانستان اجازه نمی دهد که مبارزه علیه تروریزم به تجارت و پیدا کردن پول مبدل گردد، چرا که همین شرکت در عراق به جنایت و اقدامات ضد بشری متهم می باشد، اما با وجود دریافت، عدم رضایت رئیس جمهور افغانستان و مردم کشور ما مبنی بر حضور نیروهای امنیتی شرکت بلک واتر به افغانستان  بازهم رئیس این شرکت گفته است که می خواهد انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باشد تا با کمک های نامرئی خود با کاندیدای برنده پروسه انتخابات ریاست جمهوری، امکانات قرارداد امنیتی را برای امنیت و جلوگیری از جنگ در افغانستان بدست آورد، اما با برداشت و تحلیل آگاهان عرصه سیاسی و نظامی، پافشاری رئیس شرکت امنیتی بلک واتر به خاطر آنست که برای دستیابی به معادن افغانستان شرایط استفاده را بدست آورد و تمام داشته های با ارزش معدنی افغانستان را با لشکر خود به یغما ببرد.

جلوگیری از قرارداد و وارد شدن نیروهای امنیتی بلک واتر به مسئولان حکومت وحدت ملی ارتباط دارد، تا با تمام توان از این هدف شوم رئیس بلک واتر جلوگیری کنند، مردم و کشور آزاده ما را به گرو چنین شرکت ها ندهند، در غیر آن قهرمانی ها و از خودگذری های مسئولان نظامی افغانستان و مردم این کشور زیر سوال قرار می گیرد و آنگاه وطن و میراث سترگ پدران شان زیر تسلط بیگانگان قرار خواهد گرفت.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید