روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امنیت کشورهای منطقه و فرامنطقه بستگی به امنیت و ثبات افغانستان دارد

تأخیر در مذاکرات بین الافغانی و تشدید خشونت های اخیر در کشور، سبب شده تا دولت افغانستان برای بیرون رفت از این وضعیت، سه نشست مهم منطقوی، فرامنطقوی و سه جانبه را از طریق ویدیو کنفرانس برای ایجاد اجماع منطقوی و بین المللی در پیوند به روند صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی در جریان هفته جاری، میزبانی کند.
گفتنیست نخستین نشست قرار است امروز از طریق ویدیو کنفرانس میان کشورهای منطقه، همکاران و شرکای ستراتیژیک منطقوی دولت افغانستان پیرامون ایجاد اجماع منطقوی و مذاکرات بین الافغانی برگزار می گردد و دومین نشست که میان چین، پاکستان و افغانستان برگزار می شود، بیشتر روی همکاری های امنیتی، اقتصادی و مذاکرات صلح متمرکز خواهد بود و سومین نشست میان شرکای عمده بین المللی افغانستان و کشورهایی که در جریان نوزده سال گذشته، افغانستان را در بعد امنیتی و اقتصادی، حمایت کرده اند، برگزار خواهد شد که برگزاری این نشست ها بدون شک برای تقویت اجماع منطقوی و فرامنطقوی در مورد روند صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود، زیرا بربنیاد امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان به تاریخ دهم حوت سال گذشته در دوحه، قرار بر این شد تا ده روز بعد از امضای این توافقنامه، مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد، اما به دلیل افزایش خشونت ها و تأخیر در روند رهایی زندانیان دو طرف مذاکرات بین الافغانی تا کنون آغاز نشده است، هرچند مقام ها در شورای عالی مصالحه ملی بارها از آغاز مذاکرات بین الافغانی در آینده های نزدیک خبر داده اند، اما به نظر می رسد که پیش شرط طالبان مبنی بر این که تا پنج هزار زندانی این گروه از زندان های حکومت افغانستان رها نگردند، حاضر به گفتگوهای بین الافغانی نخواهند شد، دلیل تأخیر این روند شده می تواند، گرچه دولت افغانستان از نهایی شدن طرح رهایی تمامی زندانیان طالب در جریان هفته جاری خبرداده و متعهد به روند صلح نیز می باشد، اما این نباید فراموش کرد که رهایی پنج هزار زندانی طالب و مدیریت آن، زمان می گیرد که این زمان بردن آن به معنای آن نیست که دولت افغانستان متعهد به تعهدات خود نسبت به روند صلح نیست، بلکه دولت افغانستان تا کنون بیش از سه هزارو پنجصد زندانی طالب را رها کرده و این روند مرحله وار ادامه دارد و احتمالاً در هفته جاری روند رهایی طالبان تکمیل گردد.
بنابرین روند صلح افغانستان به گفته رئیس جمهور غنی دو بخش دارد، یکی مذاکراتی است که گرد میز صورت می گیرد و دیگری مذاکراتی است که فراتر از میز به این معنی که باید اجماع واقعی منطقوی و فرامنطقوی پیرامون روند صلح افغانستان شکل بگیرد و تفاهم سیاسی که قرار است بعد از مذاکرات بین الافغانی شکل بگیرد، هم کشورهای منطقه و جهان از آن حمایت و پشتیبانی نمایند، زیرا این مسأله اظهر من الشمس است که امنیت و ثبات کشورهای منطقه و جهان بستگی به امنیت و ثبات افغانستان دارد.
از این رو کشورهای منطقه و فرامنطقه بایست از روند صلح افغانستان و مذاکرات بین الافغانی حمایت و نظارت کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید