روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امنیت واقعی را به کابل بر می گردانم

امر الله صالح معاون نخست ریاست جمهوری که به تازگی مسئولیت امنیتی شهر کابل را به عهده گرفته است، در تازه ترین اظهاراتش به کابلیان وعده سپرد که امنیت واقعی روانی را به شهروندان کابل بر می گرداند.
به گزارش آژانس باختر امر الله صالح معاون نخست ریاست جمهوری دیروز در یک پیام تازه گفت که سال ها است از موتر های بی اسناد شکایت وجود دارد. یکی از مشکلات در رد یابی مجرم همین معضل است
در پیام معاون اول ریاست جمهوری گفته شده است که در جلسه امنیتی یی که بر گزار شد، فیصله شد که موتر های بی اسناد مصادره شود و صاحبان آن ها امید است مالیه بپردازند و موتر های خویش را قانونمند کنند. وی نگاشته است یا موتر های شما پس از توقف در خدمت پولیس قرار می گیرد. احتمال دیگر این است که دولت موتر های بی اسناد را پس از توقف و بعد از گذشت یک مدت معین قانونمند کند و به ورثۀ شهدا توزیع کند . انتخاب با شما است. من از کار کرد خط داغ پولیس زیر نام ۱۱۹ حمایت می کنم. زحمت زیاد می کشند. مشکلات زیادی را حل کرده اند. به خاطر تقویت خط ۱۱۹ شما می توانید به این شماره های واتسپ ها ۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰و ۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰ صرف پیام کتبی بفرستید. پیام های صوتی پاسخ داده نمی شود. به تیلفون های شما پاسخ داده نمی شود. تنها و تنها به پیام های کتبی شما پاسخ داده می شود. این یک ابتکار عاجل و اضطراری است. در پای هر پیام کتبی شماره تیلفون خویش را بگذارید که اطلاعات تان تحلیل و بررسی شود . اگر از مجرم و قانون گریز عکس و نشانی دارید نیز به این شماره ها بفرستید. این ابتکار به رویت هزاران هزار درخواست است که از ما صورت گرفته بود که شماره یی را مشخص کنیم. با تمام منسوبانی که در ساحۀ مسئولیت دارند دیدار کردم ، کار کردن با قوای دفاعی و امنیتی را به خود فخر می دانم.
باید گفت که در روز های اخیر وضعیت امنیتی کابل دچار آسیب های زیادی است و عوامل متعدد در شکل گیری چنین یک وضعیت نا هنجار نقش دارد عوامل نفوذی طالبان مافیا و سود جویان مواد مخدر نیز در این نا امنی ها دخیل اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید