روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امضای موافقتنامه بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از عربستان سعودی

عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه موافقتنامه همکاری را به منظور بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان با جاسم محمد الخالدی، سفیر عربستان سعودی مقیم کابل و کرولاین وین بیورن، رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان در افغانستان در مقر وزارت مالیه امضا کرد.
آژانس باختر بر اساس معلومات وزارت مالیه خبر می دهد که ارزش مجموعی این موافقتنامه مبلغ ۳۰ میلیون دالر است که در چندین مرحله تطبیق می شود، موافقتنامه بخش اول به ارزش ۱۰ میلیون دالر به امضا رسید که قرار است تا ختم ۲۰۲۱ مورد تطبیق قرار بگیرد. مرحله نخست این موافقتنامه شامل ایجاد هفت مرکز صحی و کلینیک در ۱۲ ولایت، اعمار ۱۳ مکتب در هشت ولایت و تطبیق ۱۱ پروژه کوچک و متوسط زیربنایی در ولایات مختلف کشور می باشد.پروژه های متذکره از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تطبیق می شود و خارج از چارچوب بودجۀ ملی و از طریق صندوق انکشافی عربستان سعودی تمویل می شود.
این پروژه ها در بخش های بهترسازی وضعیت صحی، تعلیم و تربیه و امور زیربنائی برای مهاجران افغان که دوباره به کشور برگشت می کنند، کمک می کند. بخش‌های بعدی آن که مبلغ ۲۰ میلیون دالر متباقی را در برمی گیرد، بعد از اکمال بخش اول در گام های بعدی تطبیق خواهد شد.
عبدالهادی ارغندیوال، در نشستی که به همین منظور با سفیرعربستان سعودی مقیم کابل و رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان در افغانستان داشت، از کمک و همکاری های عربستان سعودی در بخش های بازگشت دوباره مهاجران افغان و مبارزه علیه ویروس کرونا تشکر کرد.

سرپرست وزارت مالیه گفت که حکومت افغانستان نیز خواهان بازگشت آبرومندانۀ مهاجران افغان به کشور می باشد و تلاش می کند که برای آنان زیربناهای لازم را تامین کند. همچنان سرپرست وزارت مالیه از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان خواست که مصارف را به صورت شفاف و مؤثر انجام دهند.
رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان در افغانستان گفت که آنان تلاش می کنند تا این مصارف را به صورت مؤثر و شفاف به مصرف رسانیده و گزارش فعالیت ها و کارکردهای مربوط را به حکومت افغانستان و عربستان سعودی ارائه کنند.
سفیر عربستان سعودی مقیم کابل گفت: افغانستان یکی از کشورهای دوست ما است و ما خرسند استیم که این کشور را کمک می کنیم. وی افزود که ما خواهان یک افغانستان با ثبات و مرفه استیم و کمک های ما در چندین بعد با افغانستان ادامه داشته و کمک ما به خاطر بازگشت باعزت مهاجران افغان به کشور صورت گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید