روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

امضای موافقتنامه‌ با دفتر همکاری‌های بین‌المللی کوریای جنوبی

وزارت کارو اموراجتماعی، موافقتنامه‌ همکاری را با دفتر همکاری‌های بین‌المللی کوریای جنوبی، امضا کرد.
وزارت کار و امور اجتماعی موافقتنامۀ همکاری را به ارزش ده میلیون دالر امریکایی به منظور ارتقای انستیتیوت آموزش‌های فنی و حرفه یی افغان ـ کوریا، به مرکز ملی برتر، با دفتر همکاری‌های بین‌المللی کوریای جنوبی، امضا کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی پس از امضای این موافقت‌نامه گفت: این موافقتنامۀ دو جانبه، به سبب شیوع ویروس کرونا در کشور، قبلأ از سوی مسئولان دفتر همکاری‌های بین المللی کوریای جنوبی به گونهٔ غیرحضوری به امضا رسیده است.
او افزود که اکنون به دلیل تکمیل روند حقوقی و اجرایی شدن این موافقتنامه، ما آن را از جانب وزارت کار و امور اجتماعی امضا کردیم.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی اضافه کرد که هدف اساسی این پروژه، ایجاد مرکز آموزشی برای آموزگاران، ایجاد سیستم تصدیق‌دهی، ارتقای ظرفیت تمامی‌آموزگاران وزارت کار و امور اجتماعی و کارمندان نصاب آموزشی، توسعه‌ سیستم فعالیت‌های دیپارتمنت خدمات کاریابی انستیتوت آموزش‌های فنی و حرف یی افغان ـ کوریا، تجدید ابزار و تجهیزات آموزشی دیپارتمنت‌های انستیتوت یادشده، ترمیم و نوسازی تمام ساختمان‌های انستیتوت و آموزش ماستر ترینران برای انستیتوت افغان ـ کوریا، است.
گفتنی‌است که پروژۀ یادشده که هزینۀ آن ده میلیون دالر امریکایی است، در پنج سال آینده (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴) از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تطبیق خواهد شد و پروژه متذکره از جانب دفتر کویکا، دفتر یونسکو و وزارت کار عملی می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید