روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امضاء قرارداد پروژه برق رسانی ولایت بدخشان

قرارداد پروژه برق رسانی به ولایت بدخشان به ارزش ۶۳۱ میلیون دالر امریکایی میان وزارت مالیه و بنیاد توسعه ای آغان خان به امضاء رسید قرارداد پروژه برق رسانی به ولایت بدخشان به ارزش ۶۳۱ میلیون دالر امریکایی امروز مؤرخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۸ میان همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و  لطاف کاسم، رئیس اجرائیوی بورد آغا خان در خیبرهال وزارت مالیه به امضاء رسید.

در مراسم امضای قرارداد متذکره،  محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب،  امان الله غالب، رئیس د افغانستان برشنا شرکت، شماری از نماینده گان مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه، ه نور جهان موانی، نمایندۀ شبکۀ انکشافی بنیاد آغا خان در افغانستان و شماری از رؤسا و کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند.سرپرست وزارت مالیه در مورد امضای قرارداد متذکره گفت:” سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق مشارکت عامه و خصوصی و استقلال در تولید انرژی یکی از پالیسی ها و اهداف مهم حکومت می باشد. پروژه برق رسانی ولایت بدخشان شامل ساخت خط انتقال، شبکه های توزیع و تولید و انکشاف برق آبی در سراسر ولسوالی های این ولایت می باشد.”

وی افزود: “پروژه متذکره به صورت مجموعی شامل تولید ۹۱ میگاوات برق، خط انتقال ۱۱۰ کیلوولت و توزیع برق به تمام ولسوالی های بدخشان می باشد که از طریق مشارکت عامه و خصوصی تطبیق خواهد شد.”

رئیس اجرائیوی بورد آغا خان گفت:” این قرارداد برای ما دارای اهمیت زیادی می باشد، تطبیق پروژه برق رسانی به ولایت بدخشان ضمن مرفوع ساختن نیازمندی باشنده گان این ولایت، تاثیرات زیادی بالای دیگر سکتور های زیربنائی نیز دارد. ما می خواهیم در همکاری با حکومت افغانستان این پروژه را تطبیق نماییم”

قابل تذکاراست که مدت قرارداد این پروژه ۳۰ سال بوده که در چندین مرحله تطبیق گردیده و هر مرحلۀ آن هفت سال را در بر می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید