روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امروز بزکشی و نیزه بازی از نابودی، به ورزش های ملی مبدل شده اند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح دیروز با بازیکنان دور دوم لیگ بزکشی و نیزه بازان در قصرچهارچنار ارگ دیدار کرد.
در این دیدار علاوه بر رئیس عمومی اداره امور، رئیس مشرانو جرگه، رئیس رادیو تلویزیون ملی و شماری از اعضای کابینه، عبدالعظیم بدخشی قهرمان رقابت های آزاد نیز اشتراک کرده بود.
ابتدا محمد اسماعیل میاخیل رئیس رادیو تلویزیون ملی صحبت کرده، گفت که در لیگ مسابقات بزکشی امسال از سراسر کشور، بیشتر از ۳۰۰ چاپ‌انداز در ۱۶ مسابقه اشتراک کرده بودند و بزکشی که در افغانستان یک افسانه بود، به حقیقت مبدل شده است.
میاخیل با اشاره به ارزش بزکشی و نیزه بازی در افغانستان، گفت که بخاطر معیاری سازی ورزش های متذکره، با کمیتۀ ملی المپیک مشترکاً کار می کنیم تا در بازی های آیندۀ جهانی، زمینه اشتراک آنان فراهم گردد.
سپس حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی و سیف الدین تندغان رئیس فدراسیون بزکشی صحبت کرده، گفتند که از اثر توجه خاص حکومت، تحرک در فدراسیون های ورزشی ایجاد شده است. آنان خواستار اعمار استدیوم های معیاری برای ورزش بزکشی در کابل و ولایات شدند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، ضمن تبریکی به تیم های بزکشی کندز و کندهار بخاطر پیروزی شان در مسابقات دور دوم لیگ بزکشی، گفت که امروز بزکشی و نیزه بازی از نابودی، به ورزش های ملی مبدل شده اند.
رئیس جمهور کشور گفت که مردم ما با بزکشی، نیزه بازی، اسپ و اسپ سواری رابطه دیرینه دارند و حکومت به حمایت از آنان متعهد است.
رئیس جمهور به وزارت مالیه وظیفه سپرد که به منظور اعمار استدیوم معیاری برای ورزش بزکشی، در بودجه وسط سال تخصیص را در نظر بگیرد و رئیس کمیته ملی المپیک را موظف نمود تا منابعی را برای بیمه بازیکنان و اسب های بزکشی، شناسایی نماید.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش، پیروزی عبدالعظیم بدخشی قهرمان رقابت های آزاد را تبریک گفت و افزود که ورزشکاران افغانستان نمایندگان ما هستند و آنان در میدان های مختلف، برای افغانستان افتخار آورده اند.
در اخیر این دیدار، اشتراک کنندگان مسابقات دور دوم لیگ بزکشی و نیزه بازان، دستار عزت به سر رئیس جمهور گذاشتند و یک ثوب چپن را برای وی اهدا کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید