روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امارت اسلامی تلاش دارد فضای سازنده همکاری های منطقوی را به میان آورد

واگذاری امور سفارت افغانستان در مسکو به دیپلماتان امارت اسلامی، نشانه یی آن است که جامعه بین المللی با گذشت هر روز تعامل بیشتری با امارت اسلامی پیدا می کند.

وزارت امور خارجۀ افغانستان اعلام کرد که دولت روسیه امور سفارت افغانستان در مسکو را به دیپلماتان اعزامی امارت اسلامی تحویل داده است.

این نمایانگر آن است که امارت اسلامی دارد به‌عنوان یک دولت مشروع در افغانستان تبارز می کند و به‌طور مسوولانه با جهان وارد تعامل است، با آن که از استقرار دو باره امارت اسلامی در افغانستان حدود هشت ماه می گذرد و هیچ  کشوری آن را به رسمیت نشناخته است مگر تعامل جهانی با امارت اسلامی، مانند یک دولت به رسمیت شناخته شده است و  با گذشت هر روز باور و اعتماد جهانی نسبت ۤبه آن بیشتر می شود.

اگر امروز دولت روسیه سفارت افغانستان در آن کشور را به دیپلماتان امارت اسلامی تحویل داد، قبل از این، پاکستان، ترکمنستان و چین امور مربوط به سفارت افغانستان در آن کشور ها را به امارت اسلامی تحویل دادند واکثریت مطلق سفارت خانه های افغانستان، از وزارت خارجه کشور دستور می گیرند.

سرگی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه، چندی پیش گفته بود که جامعۀ جهانی باید فعالانه با امارت اسلامی افغانستان هم‌کاری کند، مقام های سازمان ملل و نهاد های دیگر جهانی و به ترتیب شمار زیادی از کشور ها، بر تعامل با نظام جدید در افغانستان تاکید داشته اند.

در اوایل، کشور های خارجی بیم از این داشتند که در وجود امارت اسلامی در افغانستان تهدید های امنیتی علیه آنها بیشتر خواهد شد، این نگرانی بیشتر در میان کشور های همسایه و منطقه وجود داشت مگر حالا وضعیت تغییر کرده است و با گذشت هر روز دید نسبت به امارت اسلامی، دید مملو از اعتماد و باور است.

امارت اسلامی بارها تاکید براین داشته است که راهکاری را در پیش نمی‌گیرد که سبب نگرانی همسایه ها و یا دیگر کشورها شود.

افغانستان در وجود نظام جدید باورمند به یک راهکاریا سیاست متوازن و بی‌طرف خارجی است و با تمام جهان بر مبنای منافع و ارزش‌های ملی به پیش خواهد رفت، از دید مسئولان، امارت اسلامی در تلاش است که هیچ آسیبی از ناحیه افغانستان متوجه کشور های دیگر نباشد، سیاست امارت اسلامی در مجموع این است که با حفظ اراده و استقلالیت کشور، منافع ملی را دنبال کند و با جهان مراوده داشته باشد.

در جریان سال های گذشته نام افغانستان با ترور، فساد اداری، مواد مخدرو ناهنجاری های دیگر گره خورده بود، مگر حالا یکی از اهداف اصلی راهکار خارجی در نظام جدید افغانستان، برگرداندن جایگاه و عزت کشور در نظام بین‌الملل است، که در آن احترام متقابل ورعایت منافع کشور ها یک اصل است.

امارت اسلامی در تلاش است که با رفع مشکلات و چالش‌هایی که از ناحیه ژیوپولیتیک بودن افغانستان متوجه کشور است، فضای سازنده همکاری های منطقه یی را به میان آورد و در تعامل و همکاری با کشور های همسایه، منطقه و فرا منطقه، این چالش ها و نگرانی ها را به فرصت ها برای بهره گیری از موقعیت حساس افغانستان برای همکاری و همگرایی منطقه مبدل کند.

سیاست خارجی افغانستان، همگرایی منطقه‌یی، حسن همجواری و چند جانبه‌گرایی است که فرایند آن ثبات در منطقه و رشد همکاری اقتصادی به جای رقابت های منفی خواهد بود، امارت اسلامی برای تقویت ایده همکاری و همگرایی تلاش می کند و در این راستا موفق است، با آن که پله های موفقیت آرام و بطی  طی می شود مگر امیدواری های زیادی در آن وجود دارد.

مردم افغانستان امید وار اند که کشور های همسایه، منطقه و فرا منطقه، به جای استفاده از افغانستان برای مقاصد راهبردی شان و ابزاری کردن این کشور در رقابت ها و جنگ های نیابتی، اندیشه همکاری را در خود رشد دهند و با صداقت تمام وارد بحث همکاری و تعامل دو جانبه و چند جانبه با افغانستان و کشور های دیگر منطقه شوند.

افغانستان در برآورده شدن ایده همکاری های منطقه یی موفق است که نتایج و نشانه های آن  با گذشت هر روز نمایان و واضح می شود .

 

ممکن است شما دوست داشته باشید