روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

التماتم زمامداران اروپایی  و نگرانی مهاجران افغان

در حالی موضوع مهاجران در سرزمین های اروپایی تحت زره بین سردمداران و زمامداران کشورهای اروپایی قرار گرفته است که جنگ خانماسوز در کشورهای عراق، سوریه، یمن و کشورما افغانستان روزانه جان صدها تن از مردم بیدفاع اعم از کودکان، زنان و پیرمردان را می گیرد و صدها نوع سلاح مخرب و آتش زای ابرقدرتان به آزمون گرفته می شود.

قرار است که این تصمیم زمامداران کشورهای اروپایی منبی برپذیرش و عدم پذیرش مهاجران در شرایطی از طریق نشست کشورهای اروپایی در وارسا مرکز پولند در رابطه به مهاجران سرگردان در کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار گیرد که همه ساله با فرارسیدن زمستان این نگرانی دامنگیر مهاجران می گردد که همین اکنون تعداد مهاجران در کشورهای مختلف جهان به اضافه از ۲۵۰ میلیون تن رسیده است که چند کشور بزرگ جهان از جمله امریکا با سیاست عدم مهاجر پذیری می خواهد دروازه های ورودی کشور خود را به روی مهاجران بسته نماید که بدبختانه چند کشور اروپایی نیز با همین سیاست بشر ستیزانه همراهی می کنند.

بنابر همین سیاست غیر بشری و خلاف موازین و مقررات سازمان ملل متحد انگلا مرکل صدراعظم کشور آلمان که از جمله زمامدارانی شمرده می شود که در پذیرش و حمایت مهاجران نظر نیک داشت ولی اکنون مشاهده می گردد که او نیز خلاف وعده های سال های گذشته اش که طرفدار کمک و همکاری برای مهاجران کشورهایی که در آتش جنگ می سوزند بود، می خواهد در سیاست خود در قبال مهاجران تجدید نظر نماید.

این سیاست جدید مرکل صدراعظم آلمان درحالی بیان می گردد که او در یکی از بیانات خود در جلسات حزبی خود گفته بود که می خواهد از سمت خود کناره گیری کند، اما نگرانی های مهاجران افغان که یک تعداد شان اضافه از بیست سال است که در کشور آلمان و شهرهای مختلف این کشور بودباش دارند و اسناد اقامت و پذیرش را به دست می داشته باشند، ولی به آن هم از سیاست های دوبُعدی که امروز در سطح جهان مروج گردیده نهایت نگران اند، چرا که همین سیاست ها در جریان سال روان میلادی بالاثر عودت اجباری تعدادی از افغانهای مهاجر مقیم کشور آلمان که چند سال در مراکز مهاجران نتظار پذیرش بودند و عودت داده شدند که حتا یک تن از جوانان بارسیدن به افغانستان خود کشی کرد به مثابه زنگ خطری بود که با عودت تعدادی از مهاجران افغان توسط طیارات در تاریکی های شب به افغانستان و در میدان هوایی کابل صورت گرفت اعتماد و اطمینان مهاجران را ضعیف و ناباوری ها را در ذهنیت های آنان ببار آورد.

اما نباید فراموش گردد که این عملکرد زمامداران کشورهای اروپایی و تغییرات آنی سیاسی زمامداران کشورهای اروپایی با تدویر نشست سران آن کشورها در وارسا مرکز پولند وبروکسل علاوه بر مهاجران افغان در کشورهای اروپایی، سایر مهاجران کشورهای که در آن آتش جنگ زبانه می کشد و اکنون در کشورهای اروپایی و سایر قارهها زندگی مهاجرت را سپری می کنند، نیز دچار سراسیمگی ساخته است و اندیشه که این مهاجران درچه سرنوشتی دچار خواهند شد،‌ امکان دارد که سر و صداهای زیادی را در میان مهاجرانی که در کشورهای اروپایی، و سایر قاره ها بودوباش دارند ببار آورد.

اما اینکه سازمان ملل متحد در برابر این تحرک غیر مترقبه کشورهای اروپایی در قبال مهاجرانی که بر اساس قوانین و مقررات مهاجرت ها، یا اجباری یا هم در اثر شرایط ناگوار، خانه و کاشانه خود را در کشور و سرزمین خود رها کردند و به دنیای مهاجرت پیوسته اند، چه عکس العمل نشان خواهد داد و تدابیر سازنده آن برای رفع نگرانی های ایجاد شده در کشورهای اروپایی چه خواهد بود، موضوعی است که تا اکنون آشکار نیست.

ولی بر اساس برداشت آگاهان سیاسی، این تدابیر و تصامیم زمامداران کشورهای اروپایی در قبال مهاجران به خصوص مهاجران افغان که تا اکنون امکانات برگشت و عودت آنان به افغانستان کمتر مساعد است و حوادث غیر مترقبه بالاثر مداخلات استخبارات کشورهای بیرونی مبنی بر تشدید بخشیدن حملات انتحاری و انفجاری در مرکز و ولایات شرایط زندگی مردم کشورما را مختل ساخته و یک تعداد از ولسوالی ها همین اکنون جنگ و ناآرامی وجود دارد که این مسایل بر نگرانی مهاجران افغان در کشورهای خارج فزونی بخشیده است و از جانب دیگر فرارسیدن سردی زمستان، بیداد صعود سرسام آور قیمت ها در بازار که عامل عمده آنرا سیاست های جاری کشورهای خارجی در برابر کشورهای همسایه افغانستان تشکیل می دهد، اصلاً برای عودت مهاجران شرایط مساعد نیست، لازم است تا سازمان ملل متحد در این راستا تدابیر همه جانبه به خاطر رفع نگرانی های مهاجران اتخاذ نماید و بر نگرانی های مهاجران در کشورهای اروپایی و در سطح جهان خاتمه دهد، به خصوص بر نگرانی های مهاجران افغان که کشور ما در شرایط خشک سالی قرار دارد و سیاست کشورهای همسایه در سیاست های کشورهای بیرونی در حالت نوسانی می باشد و مشکلات اقتصادی در آن کشورها نیز پیدا می کند و مردم آن به شمول مهاجران افغان مقیم کشورهای همسایه دچار مشکلات زیاد اقتصادی و هرج و مرج های اجتماعی ناشی از تحریم های اقتصادی قرار دارند و نیاز است تا سازمان ملل متحد در این زمینه نیز از صلاحیت های سیاسی خود به عنوان حمایت از حقوق بشر استفاده نماید و مردم را از این دردسر نجات دهد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید