روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اقدامات وزارت معارف به خاطر بهبود وضعیت معلمان

داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف روز شنبه درمجمع عمومی شورای منتخب معلمان سراسر کشور، آخرین اقدامات و تلاش‌های رهبری آن وزارت را در راستای بهبود وضعیت معلمان، تشریح کرد.

به گزارش آژانس باختر، سرپرست وزارت معارف با توجه جدی رهبری وزارت بر حل مشکلات معلمان و بهبود وضعیت آنان؛ احیای جایگاه معلمان را یکی از شرط های کیفی سازی معارف توصیف کرد.

داکتربلخی ارتقای قدم و رتب، احیای صندوق قرضه معلمان، ارائه طرح افزود معاش معلمان، پی گیری حق الزحمه‌ های انتخابات پارلمانی و جایگزینی طرح مسکن قابل استطاعت به جای ارائه نمره‌ های زمین شهرک معلمان را از اقدامات رهبری وزارت معارف برای بهبود وضعیت معلمان عنوان
کرد.

وی با توجه بر مردمی شدن معارف، بر تقویت همکاری‌های شوراهای مردمی  شوراهای معلمان و شوراهای مکاتب با معارف تأکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید