روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان ۶.۵ میلیون مهاجر در جهان دارد

همزمان با روز جهانی پناهنجویان وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان می‌گوید که این کشور ۶.۵ میلیون مهاجر و پناهجو در جهان دارد.
رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت دیروز به صدای امریکا گفت که بیشتر این شهروندان افغان در ایران و پاکستان مهاجر اند.
به گفته آقای باهر تنها در پاکستان ۲.۴ میلیون و در ایران ۲.۵ میلیون شهروند این کشور حضور دارند که شماری از آنان به گونۀ غیرقانونی در این کشورها زندگی می‌کنند.
بر اساس معلوات وزارت مهاجرین افغانستان، حدود ۵۰۰ هزار افغان در کشورهای اروپایی، ۵۰۰ هزار در امریکا و آسترالیا و همچنان ۵۰۰ هزار تن دیگر در کشورهای عربی زندگی می‌کنند.
او افزود که ادامۀ خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه در بسیاری از بخش‌افغانستان ۶.۵ میلیون مهاجر در جهان دارد
همزمان با روز جهانی پناهنجویان وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان می‌گوید که این کشور ۶.۵ میلیون مهاجر و پناهجو در جهان دارد.
رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت دیروز به صدای امریکا گفت که بیشتر این شهروندان افغان در ایران و پاکستان مهاجر اند.
به گفته آقای باهر تنها در پاکستان ۲.۴ میلیون و در ایران ۲.۵ میلیون شهروند این کشور حضور دارند که شماری از آنان به گونۀ غیرقانونی در این کشورها زندگی می‌کنند.
بر اساس معلوات وزارت مهاجرین افغانستان، حدود ۵۰۰ هزار افغان در کشورهای اروپایی، ۵۰۰ هزار در امریکا و آسترالیا و همچنان ۵۰۰ هزار تن دیگر در کشورهای عربی زندگی می‌کنند.
او افزود که ادامۀ خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه در بسیاری از بخش‌های این کشور، سبب آواره شدن هزاران شهروند این کشور در داخل افغانستان شده است.
این در حالی است که یک گزارش تازۀ کمیشنرى عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که افغانستان، سوریه ، وینزویلا، سودان جنوبی و میانمار از کشورهای اند که دو – سوم جمعیت آواره‌ها را دارند.
در این گزارش آمده است که تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۷۹.۵ میلیون نفر در سراسر جهان آواره شده اند که این رقم در سال‌های اخیر، بی‌سابقۀ بوده است.
این گزارش ملل متحد که به مناسبت ۲۰ جون روز جهانی پناهجویان به نشر رسیده می افزاید که جهان تنها ۴۵.۹ میلیون بیجاشدگان داخلی دارد.
به گفته ملل متحد در این سال میلادی، ۲۹.۶ میلیون نفر کشورهای شان را ترک کرده و به کشورهای دیگر مهاجر شده اند.
های این کشور، سبب آواره شدن هزاران شهروند این کشور در داخل افغانستان شده است.
این در حالی است که یک گزارش تازۀ کمیشنرى عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که افغانستان، سوریه ، وینزویلا، سودان جنوبی و میانمار از کشورهای اند که دو – سوم جمعیت آواره‌ها را دارند.
در این گزارش آمده است که تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۷۹.۵ میلیون نفر در سراسر جهان آواره شده اند که این رقم در سال‌های اخیر، بی‌سابقۀ بوده است.
این گزارش ملل متحد که به مناسبت ۲۰ جون روز جهانی پناهجویان به نشر رسیده می افزاید که جهان تنها ۴۵.۹ میلیون بیجاشدگان داخلی دارد.
به گفته ملل متحد در این سال میلادی، ۲۹.۶ میلیون نفر کشورهای شان را ترک کرده و به کشورهای دیگر مهاجر شده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید