روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان نمی تواند برای همیشه بر کمک ها تکیه کند

امارت اسلامی افغانستان دیروز کنفرانس اقتصادی را با اشتراک مقامات بلند پایه حکومت و نماینده سازمان ملل متحد در کابل برگزار نمود، مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرا امارت اسلامی در امور اقتصادی در این کنفرانس سخنرانی نمود که نکات مهم سخنرانی ایشان به نشر می رسد.

مولوی عبدالسلام حنفی گفت: افغانستان در یک برهه مهم تاریخ معاصرش قرار دارد. در این برهه تاریخی، رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و مدیریت بهتر اقتصاد کشور در اولویت کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد. در دو دهه گذشته، اقتصاد افغانستان براساس تزریق مقادیر نامتناسب کمک های خارجی بنا شده است و سطح وابستگی افغانستان در بیست سال گذشته غیر قابل تحمل بود. ۷۵ فیصد مصارف عامه اداره قبلی از منابع خارجی، ناپایدار و غیر قابل پیش بینی تمویل می گردید. کمک ها اغلباً سیاسی بودند، این کمک ها وابستگی بسیار زیاد ایجاد کردند. نظام کمک ها در ماهیت و کلیت اش ناموثر بود و هزینه های انکشافی را افزایش داد.

معاون اقتصادی ریاست الوزرا افزود: برنامه های اقتصادی متکی به کمک های انکشافی خارجی زمینه فساد مالی را در کشور به وجود آورد. یک مقدار هنگفت کمک های خارجی زمینه فساد مالی را در کشور به وجود آورد. یک مقدار هنگفت کمک های خارجی از طریق قراردادی های وابسته دوباره از افغانستان خارج ساخته شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید