روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان دیگر وابسته به یک مسیر نیست و مسیرهای متعدد مواصلاتی را به روی خود باز کرده است

فقر یگانه معضل اقتصادی در کشور محسوب می شود که بایست برای کاهش آن دولت راهکار های مؤثر را جستجو نمایدو ایجاد بستر مناسب برای رشد پایدار اقتصاد می تواند در درازمدت کشور را به سوی ترقی و تعالی سوق دهد.

 نظام اقتصادی مختلط نظام مناسب شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی است و باعث تشویق سرمایه‌گذاران ملی و بین المللی در قسمت سرمایه گذاری و ایجاد فابریکات می‌گردد. همچنان مطابق قوانین نافذه کشور سکتور خصوصی در کنار دولت می‌تواند نقش بارزی‎را در روند انکشاف اقتصاد کشور ایفا نماید.

 نظام اقتصاد مختلط که در آن دولت نقش اساسی را انجام می دهد و نهادهای اقتصادی دولتی به اساس نیازمندی های جامعه تولیدات شانرا تولید و برای مشتریان عرضه می‌نمایند. هدف اصلی و اساسی دولت در آن کاهش بیکاری، ثبات قیمت‎ها رشد اقتصادی و توازن  در عرصه تجارت می باشد.

حکومت وحدت ملی از طریق نهاد های مربوط اقتصادی و تجاری برای حمایت از تولیدات داخلی و توانمند سازی سکتور خصوصی تلاش های زیادی را انجام داده است همیشه بر حمایت و پشتیبانی از آنان تأکید نموده وبه منظور تشویق سرمایه گذاران در کشور به خصوص در سکتور صنعت، شرایط مناسب و سهل را آماده کرده است، همچنان در بخش خصوصی به ویژه صنایع که کشور ما دارای برتری نسبی است و تولیدات داخلی در مقابل سیاست‌های دمپنگ کشورهای همسایه که افغانستان را بازار کالاهای مصرفی خود می دانند حمایت می نماید.

با در نظرداشت چالش های گونه گون که فرا راه حکومت وحدت ملی، بر مبنای دست آوردهایی در سکتورهای مختلف اقتصادی قرار دارد
می توان عملکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی را از بدو تأسیس مثبت ارزیابی
نمود.

از طرف دیگر،حکومت وحدت ملی، مدیریت آبهای افغانستان که در رشد سکتور زراعت از اهمیت خاص برخوردار
می باشد، در اولویت های کاری خویش قرار داده است تمرکز روی صادرات محصولات زراعتی افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی به کشور های خارج  رشد قابل ملاحظه داشته و در محور توجه رهبری حکومت نیز قرار دارد. درقسمت ایجاد خطوط مواصلاتی همچون خط آهن، سرکهای حلقوی، همچنان دست آوردهای بی سابقه داشته که همه شاهد آنها هستیم، با صراحت می توان گفت که افغانستان دیگر وابسته به یک مسیر نیست و مسیرهای متعدد مواصلاتی را به روی خود باز کرده است.

 اصلاحات در گمرک ها و گسترش خطوط تولید و توزیع برق، در تمام نقاط کشور، در رشد صنایع داخلی از دیگر کارهای مثبت حکومت برای مردم است و این عملکرد مثبت اقتصادی حکومت وحدت ملی  باعث شده تا کشورهایی که تا دیروز منافع سیاسی شانرا از طریق رابطه با گروه های تروریستی برقرار می نمودند حالا تلاش دارند با ارتباط برقرار کردن با دولت منافع اقتصادی شانرا مدنظر گرفته، در بهبود اقتصاد و تجارت با افغانستان همکار شوندو از این طریق بتوانند حیثیت خوب تر را نزد مردم افغانستان کسب نموده وروزنه امید را برای صلح دایمی که همانا خواست همیشگی مردم است، باز نمایند.

محمد مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید