روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

افغانستان دارای یک نظام تعریف شده حقوقی است

در این اواخر شماری از رسانه های پاکستانی و بعضی از سایت های خبری که خود جهت های معین سیاسی دارند، اخباری به نشر سپرده اند که گویا در نشست دوحه میان امریکا و طالبان مسأله تغییر نظام و حتا اعاده امارت اسلامی طالبان مورد بحث بوده است.

با آن که آجندای مذاکرات دوحه روشن است و دولت افغانستان ازچگونگی و پیشرفت در آن آگاه است مگر حلقاتی در داخل و بیرون از کشور تلاش می کنند تا برای امارت از دست رفته طالبان دوباره ذهنیت سازی کنند.

این که امریکا با طالبان وارد گفتگو شده است، نیاز به بحث ندارد. گفتگو میان جناح های متخاصم همیشه یک اصل برای عبوراز مشکلات است، پس نشست های دوحه میان نمایندگان امریکا و طالبان هم نمی تواند کدام حادثه و یا تحول خارق العاده باشد. دوطرف منازعه در پی راه تفاهم و مذاکره شده اند که به گفته خلیل زاد خشونت ها کاهش یابد.

دولت افغانستان در خصوص مذاکره با مخالفان سیاسی و مسلح خود وکاهش خشونت ها،تجارب زیادی دارد و از نشست دوحه هم به هدف کاهش مشکلات و خصومت ها استقبال کرده است.

امریکا می تواند با طالبان به عنوان  یک گروه و یک جریان سیاسی – نظامی وارد گفتگو شود مثلی که دولت افغانستان با حزب اسلامی وارد گفتگو شد وسرانجام این حزب را به فعالیت های سیاسی و دوری از خشونت متقاعد کرد.

توافق و یا قرار داد با جریان و احزاب و یا گروه های درگیر بیشتر،آینده سیاسی و فعالیت این گروهها را تنظیم می کند و راه ادغام این گروه ها را باجامعه باز می کند.

توافق و یا قرارداد با چنین گروه ها نمی تواند منجر به تغییر نظام شود و یا یک دولت را، دست بسته به چنین جریان ها تسلیم کند. دولت ها هویت تعریف شده حقوقی دارند.

در افغانستان هم یک نظام مبتنی به رأی و اراده مردم شکل گرفته است. قانون اساسی در این کشور چگونگی فعالیت و زندگی سیاسی، مدنی، اجتماعی واقتصادی مردم را چوکات بندی کرده است.

پس اگر حرف تغییر نظام در کشور مطرح بحث باشد، این مسأله در قانون اساسی تعریف شده است و در چوکات همین قانون می توان آن را ارزیابی کرد.

این مسأله باید قابل درک باشد که افغانستان با گذشته خود فرق فاحش دارد و هیچگاه به گذشته تاریک برنخواهد گشت.

قانون اساسی و حفظ نظام جمهوریت،آنچنانی که منابع وابسته به ارگ ریاست جمهوری گفته اند، برای مردم افغانستان خط سرخ است. این دو، جزدستآورد هایی است که در طول هجده سال گذشته نصیب مردم ما شده است و مردم ما آن را همچنان حفظ خواهند کرد.        احمد

ممکن است شما دوست داشته باشید