روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان برای کنفرانس بین المللی ژینو چه آماده‌گی‌ها را روی دست گرفته است؟

کنفرانس بین المللی ژینو برای افغانستان در ۲۸م ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. حکومت وحدت ملی می گوید مصروف نشست‌های مقدماتی است و برای اشتراک در این کنفرانس آماده‌گی می‌گیرد.

وزارت خارجه افغانستان می‌گوید، در آستانه برگزاری این نشست، دیدار‌های را با شماری از سفرای کشور‌های اشتراک کننده و نماینده خاص سازمان ملل انجام داده که در آن روی مسایل مهم صحبت شده است.

صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت در مورد آمادگی‌ها برای نشست ژینو اخیراً به رادیو آزادی گفت:”ما در حال آماده‌گی برای نشست ژینو استیم و از همینرو نشست‌های را با سفرای کشور‌های اشتراک کننده داشتیم و همچنان با نماینده خاص سازمان ملل در این مورد صحبت کرده‌ایم و به زودی نشست‌های دیگر را نیز خواهیم داشت.”انتظار می‌رود که حکومت افغانستان در نشست ژینو در مورد آن تعهدات‌اش به جامعه جهانی حسابی دهد که در نشست بروکسل وعده سپرده بود.حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، اتصال منطقوی، رشد اقتصاد و اصلاحات در برخی برنامه‌های دیگر در جمع تعهدات حکومت افغانستان شامل اند.صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان حدود دو ماه پیش در نشست معلوماتی که در مقر سازمان ملل در نیویارک راه اندازی شده بود در اشاره به نشست بین المللی ژینو از افزایش ظرفیت‌های حکومت افغانستان در بخش‌های امنیت، اقتصاد و حکومتداری سخن زد و افزود که کنفرانس ژینو آغاز یک مرحله جدید در مشارکت افغانستان با جامعه جهانی به هدف بهبود وضعیت کشور است.

حکومت افغانستان گفته است که در نشست بین المللی ژینو با یک سلسله تعهدات جدید شرکت خواهد کرد، اما در مورد این تعهدات جدید تاکنون جزئیات داده نشده است.

در عین حال برخی از آگاهان سیاسی نشست ژینو را به خاطر مهم تلقی می کنند که افغانستان میتواند در آن کمک و همکاری‌های دراز مدت جامعه جهانی را جلب کند.

اما آنها با درنظر داشت وضعیت فعلی افغانستان در مورد جلب قناعت جامعه جهانی ابراز نگرانی نیز کرده اند.

مشتاق رحیم یکی از همین آگاهان است که به رادیو آزادی گفت:”حکومت توانسته در برخی از بخش‌ها پیشرفت داشته باشد اما در سه ماه اخیر با در نظر داشت به تنش‌ها نگران استم که حکومت افغانستان بتواند با آماده گی کامل در این نشست اشتراک کند و قناعت جامعه جهانی را حاصل کند. از سوی دیگر برخی ادارات مانند یونما که همکار همیشگی حکومت افغانستان است می‌تواند اطمینان دهد که افغانستان با آماده‌گی نسبتی در این نشست اشتراک خواهد کرد.”دفتر معاونت سازمان ملل در کابل می گوید، نشست ۲۰۱۸ ژینو برای افغانستان بیشتر روی پالیسی و ستراتیژی متمرکز خواهد بود.

در نشست بروکسل که بتاریخ‌های چهارم و پنجم ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی در پایتخت بلجیم برگزار شد هفتاد کشور و ۲۰ اداره بین المللی اشترک کردند.

در این نشست تعهد سپرده شد که تا سال ۲۰۲۰ میلادی دو اعشاره پانزده میلیارد دالر در بخش اولویت‌های انکشافی با افغانستان کمک خواهد شد.

نشست ۲۸ نوامبر ژینو بیانگر ادامه تعهد جامعه جهانی برای کمک با افغانستان خواهد بود.

با آن که هدف برگزاری کنفرانس ژینو ارزیابی تعهدات سپرده شده از سوی افغانستان خوانده شده‌است اما سازمان ملل متحد اخیراً گفت که در این کنفرانس روی تلاش‌های صلح و ثبات افغانستان نیز صحبت خواهد شد.این‌را وزارت خارجه افغانستان نیز تائید کرده و نشست ژینو را از همینرو مهم نیز خوانده است.

پس از آن‌که یک اجلاس بین المللی در ماه اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی در کابل برگزار شد، رئیس جمهور اشرف غنی و وزیر مالیه افغانستان از سازمان ملل متحد تقاضا کردند تا در ۲۰۱۸ میلادی نشست بین المللی ژینو را به سطح وزرا برگزار کندتا هنوز روشن نیست که در نشست ژینو چند کشور اشتراک خواهند کرد.

افغانستان گفته است که با در نظر داشت شرایط امنیتی و نیاز‌های انکشافی این کشور به ادامه کمک‌های جامعه جهانی نیازمند است تا ستراتژی خودکفایی را بگونه درست عملی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید