روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانستان بدون سلاح …

حاجی عبدالمجید(بهلول)

 بخش چهارم

۲- جانب غاصب مکلف است که از تاریخ غصب الی سپردن آن سالانه در مقابل فی متر مربع یک دالر امریکایی اجاره به دولت افغانستان بدهد.

دولت افغانستان ۵۰٪ مبلغ متذکره را به باشنده های محل میدهد و متباقی ۵۰٪ به حساب بیت المال انتقال مینماید.

۳- همه زمینهای که بنام به اصطلاح خط غیر قبول شده  دیورند تحت منازعه افغانستان و پاکستان است برای حل دایمی موضوع در افغانستان لویه جرگه دایر گردد جرگه باید به ترکیب ذیل یک کمیته تأسییس نماید:

– از جانب پښتونهای دو طرف پنج پنج تن.

– لویه جرگه کمیتهء را مؤظف نماید که فیصله ها و پیشنهادات جرگه را در جریان یک ماه به مراجع ذیربط بین المللی بسپارد. کمیته مکلف است که موضوع را متواتر تعقیب نماید از اجراآت خود و مراجع بین المللی به دولت و ملت افغانستان معلومات دهد.

حل منازعات آب فی ما بین افغانستان و همسایه ها

۱- لویه جرگه باید برای حل عادلانه این تنازع، کمیته ۱۵ تن را انتخاب نماید.

در ترکیب این کمیته ۵ تن اعضای لویه جرگه و ده تن افغانهای کارشناس خارج لویه جرگه. جانب دیگر منازعه نیز به همین تعداد نماینده خویش را برای مذاکره معرفی نماید و پنج نفر هم باید توسط اداره ذیربط ملل متحد معرفی گردد.

۲- در حالیکه جانبین در جریان (۶) ماه به توافق نرسد، موضوع به ادارات ذیربط بین‎المللی رجعت داده شود و مسلسل تعقیب گردد حد اعظمی در جریان یک سال باید بر حل مناسب و عادلانه به توافق برسد در غیر آن هیچ یکی از همسایه ها حق خواستن حقابه را ندارد.

سر نوشت محبوسین:

۱- اشخاصی که بجرم مواد مخدر محبوس اند، در مقابل جریمه نقدی رها گردند در این مورد نویسنده طرحی مفصلی دارد.

۲- حبس باقیمانده محبوسین دیگر نیز به جریمه نقدی محاسبه و بعد از تحویلی رها گردد.

در مورد حق العبدی:

ده فیصد جریمه نقدی را دولت بگیرد و ۹۰٪ به جانب متضرر بدهد ممالک همسایه نیز باید در مورد محبوسین یکدیگر عمل بالمثل نمایند.

۳- دوسیه های محکوم به اعدام و حبس طولانی یکبار دیگر بررسی گردد در حالیکه باز هم جرم شان ثابت گردد حبس همچو اشخاص به جریمه نقدی محاسبه گردد و بعد از تحویلی رها شود اگر مدعی و مدعی علیه بین خود موافقه نمایند، شده میتواند که جریمه نقدی را قسط نماید محبوس باید در مقابل ضمانت معتبر رها شود.

۴- نیمی از حبس قشر اناث بخشیده شود و اگر موضوع حق‎العبدی در میان باشد، مردان و زنان مسن، علمای دینی، دیگر شخصیت های ثالث بالخیر و اقارب محبوس به عذر خواهی حضور جانب متضرر برود و تحت شرایط سهل موافقه آنها را حاصل نماید و ۱۵ روز بعد از توافق همچو زندانیها نیز آزاد گردد.

خروج قوای نظامی خارجی شرط مهم همگانی است

علمای دینی، سیاستمداران و آگاهان امور اقتصادی ذهنیت های عامه را برای صلح و بشر دوستی آماده نموده است. نویسندگان، شاعران، طراحان و بطور خاص هنرمندان در تنویر ذهنیتهای عامه برای صلح اثرات مثبت نموده است و این حقیقت را هم یکبار دیگر بگویم که افغانها در مقابل عساکر خارجی سخت حساسیت دارند اگر میلیونها عسکر خارجی با هر گونه سلاحهای پیشرفته وارد افغانستان شوند و میلیونها افغان را بکشند و در آخیر فقط یک نو جوان بماند باز هم مقاومت مینماید و درین جهان وسیع طرفداران پیدا میکند.

افغانها با پیشانی باز از آن خارجی ها پذیرایی مینمایند که بدون سلاح در لباس ملکی برای کار یا سیاحت به این کشور جنت نشان تشریف می آورند.

لذا یکبار دیگر مشوره سالم میدهم کوتاه ترین زمان خروج قوای مسلح خود را هر چه زودتر اعلان و طبقاً عمل نمایند منافع زیاد مادی و معنوی را حاصل نموده میتوانند.

ناقلیت داوطلبانه:

۱- در جریان جنگ طولانی تحت عناوین و بهانه های مختلف بین افغانها دشمنی و تعصب بمیان آمده حکومت موقت باید هر چه زودتر تأسیس ادارهء ناقلیت داوطلبانه را اعلان نماید.

۲- هموطنانیکه در محل سکونت اصلی از دشمنی‎ها تشویش دارند، فورمه های ناقلیت را خانه پری نموده و از طریق انترنت بدفتر مرکزی ایمیل نمایند. دفتر مرکزی حاضر است که جایداد شان را در جای دیگر کشور تبادله نماید.

موضوع انتخابات

 این نویسنده طرح انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی  شاروالی، ولسوالی و شوراهای قریه ها را طوری ترتیب نموده است که بدون مصارف دولت افغانستان و بدون کمک مالی خارجی اکثریت مطلق افغانها واجد شرایط در آن اشتراک کرده می توانند. انتخاباتی که با فکر و عمل جدید بر اساس این طرح صورت گیرد، عادلانه، شفاف و دموکراتیک و عاری از مداخلات و نفوذ قومی، زبانی، محلی و … خواهد بود.
تحریر تفصیل این طرح وقت زیاد میگیرد عندالضرورت و تقاضا به سوالات شما و ژورنالیستان
محترم در حضور رسانه ها جوابات مناسب و قانع کننده داده میشود.

ضرورت به کمکهای مالی جهان

دولتیکه بر اساس فیصله بین المللی در افغانستان ساخته میشود، به کمکهای مالی جهانی اشد ضرورت میداشته باشد. حل مشکل مالی باید درج فیصله گردد از همچو کمکها بالخاصه در موارد ذیل استفاده به عمل آید:

۱- معالجه همه معتادین مواد مخدر در کوتاه مدت و جذب در کار و فعالیت.

۲- خریداری اسهام از هفت شرکت بزرگ سهامی برای معلولین، یتیمان، بیوه زنان، متقاعدین، متعلمین، محصلین، کارمندان دولت، مریضان صعب العلاج و ناتوان.

۳- خریداری اسهام از هفت شرکت بزرگ سهامی برای حکومت افغانستان.

مرجع جمع آوری و توزیع کمکها:

۱- همه کمکها توسط شورای امنیت ملل متحد جمع آوری و به حکومت افغانستان تحویل گردد.

۲- نظارت بر توزیع و مصرف کمکها  جلوگیری از فساد مالی و اداری از مکلفیت های شورای امنیت ملل متحد میباشد.

سهم ممالک جهان در کمکهای مالی:

۱- روسیه، امریکا و ممالک دیگر که عساکر انها داخل افغانستان گردیده هر مملکت سالانه ۱۰٪ بودجه نظامی خود را به دسترس شورای امنیت ملل متحد بگذارند و این تادیه الی ۵۰ سال ادامه داشته باشد.

۲- حکومت پاکستان و ایران ۱۰٪.

۳- عربستان سعودی ۶٪.

۴- سائر کشورهای جهان ۴٪.

تخصیص مبلغ جمع آوری شده توسط شورای امنیت ملل متحد:

۱- مبالغیکه در سال اول جمع آوری گردید ۸۰٪ فیصد به حکومت افغانستان تحویل گردد و ۲۰ ٪ طور احتیاطی در حساب شورای امنیت ملل متحد ذخیره گردد.

۲- در سال دوم به حکومت افغانستان ۷۰٪ به شورای امنیت ۳۰٪.

۳- در سال سوم به حکومت افغانستان ۶۰٪ به شورای امنیت ۴۰٪.

۴- در سال چهارم به حکومت افغانستان ۵۰٪ به شورای امنیت ۵۰٪.

و بعداً الی مدت ۵۰ سال به هر جانب ۵۰٪ تخصیص داده شود.

سوال: در آینده نزدیک کدام یکی از اهداف ابر قدرتها مورد حمایت بیشتر جهانیان قرار خواهد گرفت؟

جواب: رهبریکه پیش از دیگران اعلان نماید:

۱- مابعد از این هیچگونه سلاح نمیسازیم و نه میفروشیم.

۲- عساکر ما که در هر کشور خارجی باشد به کشور خودش عودت میدهیم.

۳- تشکیل نظامی و تخصیص بودجه را در مرحله اول ۵۰٪ پائین می آوریم.

۴- هر گاه متعاقباً ابر قدرتهای دیگر این اقدام نیک را آغاز و ادامه دهد ما در رقابت سالم و صلح آمیز گامهای سریعتر را بر میداریم تا هر چه زودتر همه بشریت از وحشت بمقام عالی انسانیت برسد.

‌طراح برای خود چی میخواهد؟

– ملیارد ها قصر های قیمتی از طلا یعنی جای در قلب انسانها.

– خواستار هیچیک چوکی دولتی یا انتخابی نیستم.

– تصمیم کاندید شدن را ندارم.

– سخن خوب اگر از دهن بد هم بیرون میشود سامعین(شنونده‎ها) مکلف به عملی نمود آن میباشد.

طراح و نویسنده حاجی عبدالمجید (بهلول)

ممکن است شما دوست داشته باشید