روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افغانان  ابتکار مذاکرات صلح را خود در دست گیرند

صدراعظم پاکستان گفته است که روند صلح افغانستان ظاهراً به بن بست مواجه شده است و برای شکستاندن این بن بست، او ایجاد یک حکومت مؤقت را توصیه کرده است، عمران خان همچنان گفته است که قرار بود وی با رهبران طالبان در پاکستان دیدار کند، اما به دلیل اعتراضات حکومت افغانستان این دیدار لغو شده است.

عمران خان در حالی بار دیگر با اظهارات غیر مسئولانه، هویت مداخله گرانه ای خود را در امور داخلی افغانستان را به نمایش می گذارد که چندی پیش نیز در یک گردهمایی در منطقه باجور در امتداد خط فرضی دیورند گفته بود که صلح به زودی در افغانستان برقرار می شود و افغانستان در آینده، حکومت خوب خواهد داشت که اظهارات غیر مسئولانه ای عمران خان، واکنش هایی را در سطح افغانستان به همراه داشت، اما تکرار مداخله و اظهارات پی هم عمران خان که گفته است صلح افغانستان به بن‌بست مواجه شده و ایجاب یک حکومت مؤقت می کند، بیانگر این است که اسلام آباد نه تنها دست از مداخله در امور داخلی افغانستان برنداشته، بلکه این کشور در تلاش است تا در افغانستان یک حکومت وابسته رویکار آید که پیرو سیاست های پاکستان باشد.بناءً این اظهارات نشاندهنده آنست که صدراعظم پاکستان از مذاکرات رو در روی طالبان با امریکا در قطر، آگاهی دارد و از نتایج پشت پرده آن نیز راضی به نظر می رسد، اما جای تأسف است که شهروندان و حکومت افغانستان که طرف اصلی قضیه اند از جزئیات مذاکرات کوچکترین اطلاع ندارند.

مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در پشت درهای بسته در مدت شانزده روز در قطر در عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان که گفته می شود به سفارش مقامهای پاکستان صورت گرفته، آنکشور را جسورتر و گستاخ تر ساخته است، اما جای تأسف در این جاست که شماری از چهره های سیاسی آگاهانه ویا هم غیر آگاهانه با سران پاکستان هم صدا شده اند، در حالیکه همه می دانیم با ایجاد حکومت مؤقت کار به کجا خواهد کشید وچه عواقبی را در قبال خواهد داشت.بناءً این را نباید فراموش کرد که پاکستان از زمان ایجادش تا اکنون در افغانستان منافع عمیق ستراتیژیک خود را دنبال کرده است و در جریان مذاکرات نیز، پاکستان مستقیم و غیر مستقیم به امریکایی ها گفته اند که نادیده گرفتن آنکشور در سرنوشت جنگ و صلح افغانستان آنهم که گروه طالبان یک طرف قضیه باشد، بدون در نظرداشت اهداف پاکستان، هرگز به ثمر نخواهد رسید.روی این اساس شماری از سیاست مداران کشور و چیز فهمان این دیار بایست پای خود را به جای پای سران ملکی و نظامی پاکستان نگذارند و دنباله رو آنان نشوند، زیرا این مسئله اظهر من الشمس است که پاکستان هرگز در همسایه گی خود کشوری چون افغانستان را سربلند، مستقل و مترقی نمی خواهد.

پس در اینصورت مردم افغانستان آگاهی سیاسی خود را از دست ندهند و خود تلاش نمایند تا با ایجاد اجماع ملی ابتکار عمل را در روند مذاکرات صلح در دست گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید