روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افزایش تلاش های صلح خواهی و تأکیدات جهانی در پروسه صلح افغانستان

زمامداران حکومت وحدت ملی وطرفداران دموکراسی در افغانستان همیشه پیرامون موضوع صلح وتأمین ثبات در افغانستان به مثابه صلح وثبات در منطقه وحتا در کشور جهان تأکید می نمایند و در تمام نشست ها و محافل سیاسی و کنفرانسهایی که در رابطه به حل معضل کنونی افغانستان تدویر می یابد و یا تا اکنون راه اندازی گردید از جمله نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی، نشست علمای اسلامی در اندونیزیا و دومین نشست بین المللی در رابطه به صلح از طریق حکومت وحدت ملی در کابل  تأمین صلح وثبات در افغانستان را با حضور اشتراک کنندگان این نشست ها به عنوان صلح و ثبات در کشور های منطقه و جهان وانمود ساخته، تمام تلاشها و تأکیدات شرکت کنندگان این نشست به خاطر پیاده شدن صلح و تأمین امنیت و قطع جنگ های فرسایشی در افغانستان راه اندازی وتعهدات اشتراک کنندگان این نشست ها و محافل سیاسی روی همین نکته و هدف اصلی یعنی تأمین صلح و قطع جنگ متمرکز گردیده بود، چرا که امروز کشور های جهان و کشور های که برتأمین صلح معتقد اند تمام تلاشها و همکاری شان به خاطر تأمین صلح در افغانستان به مثابه صلح در کشور های منطقه سازمان می یابد.

در تمام نشست ها برای دستیابی به صلح به خصوص از طریق مفاهمه و مذاکره میان طرفین درگیر جنگ در افغانستان یعنی گروه طالبان مسلح و مسئولان عرصه های نظامی و حکومتی در مصوبات و تعهدات همکاری ها فقط و فقط برای تأمین صلح و قطع جنگ تمرکز یافته اما یگانه مانع که تاکنون یعنی قبل از پروسه انتخابات پارلمانی پاکستان در پروسه دستیابی به صلح از طریق مذاکره و مفاهمه با طالبان عرض وجود کرده رسیدن به این امر مقدس یعنی تأمین صلح، در برابر این تلاشهای سازنده قد علم نموده و تلاشها را به کُندی مواجه ساخته است، سیاست دوبُعدی زمامداران پاکستان ونیروهای استخباراتی پاکستان، به عنوان حامیان گروه های طالبان و گروه تُندرو وابسته به حقانی بوده است، زیرا هر موقع که فعالیت های صلح جویانه کشور های طرفدار صلح و ثبات در منطقه، ابتکار عمل را طی نشست ها و کنفرانسهای کشور های عضو سازمان ملل متحد و حتا کشور های عضو سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و امریکا با برتر شمردن راهکار های مفاهمه و مذاکره به جای جنگ ستیزی بدست گرفتند و نشست های سه جانبه، چهار جانبه و نشست های علمای جهان اسلام را به همکاری در پروسه صلح راه اندازی کردند حضور و شرکت مسئولان عرصه های نظامی و دستیابی پاکستان را به عنوان حامیان و ولی نعمتان طالبان مؤثر خواندند. ولی همینکه جلسات ختم گردید و اشتراک کنندگان با استاد تعهدی وفیصله های نشست ها به کشور های خودبرگشتند و در انتظار عملی شدن راهکار ها و موافقتنامه های که جهت کاهش جنگ در افغانستان تصویب شده بود، به لحظه شماری نشستند، ولی نیروهای استخباراتی پاکستان با تمام چشم سفیدی وبی شرمی، گروه طالبان مسلح را به جای تشویق به صلح و انتخاب راه مذاکره و مفاهمه برای تداوم انجام حملات انتحاری تشویق و ترغیب نمودند و این کار غیر انسانی را به حدی سرعت بخشیدند که به گمان اغلب قبل از آنکه رنگ قلم امضای تعهدات نشست و کنفرانس به روی کاغذ توافقنامه خشک شود، صدها تن از مردم بیگناه افغانستان را با انجام حمله انتحاری شهید و زخمی ساختند و صدها خانواده را به گلیم غم شاندند.

این تحرکات غیر انسانی که در اثر تشویق و قومانده استخبارات پاکستان توسط طالبان انجام یافت در حالی صورت گرفت که تازه آتش بس سه روزه ایام عید سید فطر پایان یافته بود، وطالبان مسلح از قریه و شهرها به سنگر های خود برگشته بودند و بدون معطلی اقدام به عملی ساختن فرمان و قومانده نظامیان پاکستان نمودند و تعداد زیادی از هموطنان ما را به خصوص در ولایت هلمند شهید نمودند و روزهای خوش عید را به روز های ماتم و سوگواری مبدل نمودند.

اما اکنون بعد از برگزاری پروسه انتخابات پارلمانی در پاکستان و برنده شدن عمران خان رهبر تحریک انصاف، هنگام صحبت تیلفونی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عمران خان، موصوف تذکار به عمل آورد که او علاقه دارد تا برای ختم شکر رنجی ها و بروز نارضایتی های ناشی از برخورد های غیر مسئولانه نظامیان استخبارات آن کشور به افغانستان سفر کند، که پاسخ این علاقمندی رئیس جمهور افغانستان از وی دعوت نمود تا به افغانستان سفر کند.

براساس برداشت آگاهان عرصه های سیاسی، این برخورد عمران خان در روز های نخستین آغاز کارش، در کاهش مداخلات نظامی گرانه سازمان استخباراتی پاکستان بی تأثیر بوده نمی تواند، اگرچه سایر رهبران سیاسی پاکستان بعد از دستیابی به پیروزی در روز های اول کسب قدرت خود در رابطه به چگونگی برخورد دوستانه و حسن همجواری تأکید داشتند اما با گذشت زمان این خصلت و نیت نیک همسایه داری کاملاً تغییر یافته و با دشمنان افغانستان که در خاک پاکستان تربیت شده اند در همآهنگی قرار گرفتند، خدا کند که تعهدادت عمران خان مبنی طرفداری از صلح و رعایت حسن همجواری با افغانستان پایدار بماند و به سرنوشت حرفها و تعهدات سایر زمامداران پاکستان دچار نگردد و پروسه صلح افغانستان رایاری رساند و گفته های وی به مثابه نوشته بریخ به آفتاب گذاشته نشود.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید