روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افراد خشمگین معبد هندوها را آتش زدند

مقام‌های پاکستانی پس از آن نیروهای شبه نظامی ‌را روز پنجشنبه در یک شهرک در ایالت پنجاب جا به جا کرد که گروهی از افراد خشمگین یک معبد هندو‌ها را در آنجا آتش زد.
احمد نواز سخنگوی پولیس منطقۀ رحیمیارخان به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه پس از آن به معبد در شهرک بهونگ حمله کرد که گزارش شد یک پسر هندو در کتابخانۀ یک آموزشگاه اسلامی ‌ادرار کرده است.
نواز افزوده که پولیس در جستجوی حمله کننده‌ها است و همچنان تلاش می‌کند تا دریابد که پسر مظنون که در توقیف به سر می‌برد از جامعۀ هندوی محلی است یا نه.

ممکن است شما دوست داشته باشید