روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افتتاح پنجمین نمایشگاه کنفرانس ملی شهری توسط استاد دانش

نمایشگاه پنجمین کنفرانس ملی شهری، دیروز توسط استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در پوهنتون پلی‌تخنیک کابل افتتاح شد. این نمایشگاه بعنوان بخشی از پنجمین کنفرانس ملی شهری در پوهنتون پلی‌تخنیک کابل برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،این نمایشگاه بخشی از پنجمین کنفرانس ملی شهری است که تولیدات داخلی ۲۴ ولایت کشور را در۶۲ غرفه به نمایش گذاشته است. این کنفرانس، امسال با شعار «شهر بستر توسعه و تکامل» در سه محور چون نمایشگاه، محورهای علمی و محورهای اختصاصی برگزار شده است.

دراین نمایشگاه تولیدات داخلی ۳۴ ولایت کشور در بخش‌های مختلف چون؛ صنایع دستی، محصولات معدنی، محصولات کشاورزی، نقشه‌های اراضی وشهرسازی به نمایش گذاشته شده است.

استاد دانش در افتتاح این نمایشگاه تأکید کرد که نتایج و بررسیهای پنجمین کنفرانس ملی شهری، به صورت مکتوب و مدون در اختیار پژوهشگران، پوهنتونها و مرکز های علمی قرار داده شود تا برای پژوهشهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور شهر و شهرنشینی را نماد تمدن و مدنیت خوانده افزود: «به همان اندازه که ساختار علمی شهری و ارائه خدمات شهری مهم اند، فرهنگ شهر نشینی نیز یکی از عناصر مهم شهر و زندگی شهری است

استاد دانش با تأکید بر اینکه شهر بستری برای توسعه و تکامل است یاد آور شد که در شهر و شهرسازی معیارهای مهمی وجود دارد که با رعایت آن زندگی شهری شکل می‌گیرد.

وی سه شاخص را در زندگی شهری و شهرسازی مهم خوانده افزود که یکی از بخش‌های شهرسازی، معیارهای علمی است که مسئولیت آن بیش از همه متوجه پوهنتون‌ها و مراکز تحقیقاتی می گردد. و ی علاوه کرد که برگزاری این نمایشگاه در یک محل اکادمیک چون پوهنتون پلی‌تخنیک، اقدام نیک در این زمینه است.

وی هم چنین، کارهای اجرایی و ارائه خدمات شهری را برای زندگی شهری و شهرسازی از مسئولیت‌های اساسی دولت عنوان کرده و بر رعایت شاخص دیگر «فرهنگ شهرنشینی» بیش از همه تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور، نقش رسانه ها را در اطلاع رسانی برای توسعه فرهنگ شهر نشینی با اهمیت خوانده افزود که رسانه‌ها برای تشویق تولیدات داخلی کشور نیز می‌تواند نقش اثرگذار داشته باشند.

پنجمین کنفرانس ملی شهری به هدف زمینه سازی برای شناخت شهر به عنوان چرخه مهم اقتصادی وارتقای زندگی شهری، ایجاد فرصت مناسب برای تبادلۀ اطلاعات، برقراری ارتباطات بین نهادهای علمی و اجرایی و ارائه دست آوردهای نوین تحقیقاتی مربوط به
حوزه های شهری برگزار شده است.

یکی از مهمترین بخش‌های پنجمین کنفرانس ملی شهری امسال، برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی است که به نام «دهکده افغانستان» برگزار شده است. این نمایشگاه به هدف نمایش داشته ها و ظرفیت های فرهنگی کشور، نمایش صنایع و تولیدات داخلی و همچنین تقویت فرهنگ شهر نشینی و برنامه های مرتبط به آن برگزار شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید